RAPORT O STANIE WOJEWÓDZTWA – CZAS NA PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA W 2020 ROKU

  • 11.06.2021, 14:48
  • Telewizja Sudecka
RAPORT O STANIE WOJEWÓDZTWA – CZAS NA PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA…
Już po raz trzeci sporządzony został „Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego 2020”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Sejmiku Województwa i budżetu obywatelskiego. Opisuje aktualny poziom rozwoju regionu, przedstawia najważniejsze inwestycje samorządu i stan ich realizacji, a jednocześnie określa plany oraz kierunki działań na kolejne lata.


 

Jedno z najważniejszych wyzwań w minionym roku dotyczyło przeciwdziałaniu pandemii wirusa SARS-COVID-2. Od momentu ogłoszenia w marcu pierwszego przypadku zakażenia wirusem w Polsce, sukcesywnie zamykano poszczególne sektory naszej gospodarki, wprowadzano obostrzenia i ograniczenia dotyczące życia społecznego. Samorząd Województwa Dolnośląskiego na tę trudną sytuację zareagował konkretnymi decyzjami już w pierwszych dniach po wprowadzeniu restrykcji. Podjęta strategia walki z epidemią umożliwiła objęcie wsparciem samorządu województwa wszystkich obszarów dotkniętych zagrożeniem. Sytuacja ta ma swoje odzwierciedlenie w Raporcie.

Opracowany Raport stanowi podstawę do przeprowadzenia debaty na forum Sejmiku Województwa w dniu 24 czerwca 2021 roku. W debacie będą mogli wziąć udział Radni Województwa oraz mieszkańcy województwa. Wynikiem przeprowadzonej debaty będzie uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

Poniżej link do Raportu o stanie Województwa Dolnośląskiego za rok 2020 oraz informacja dla mieszkańców województwa jakie warunki należy spełnić by móc zabrać głos w debacie.

Informacja:


Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
„Art. 34a. Raport o stanie województwa

1. Zarząd województwa co roku do dnia 31 maja przedstawia sejmikowi województwa raport o stanie województwa.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego.

3. Sejmik województwa może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Sejmik województwa rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała sejmiku województwa w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie województwa przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie województwa radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie województwa mieszkańcy województwa mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego sejmiku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
a) w województwie do 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób;
b) w województwie powyżej 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 1000 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego sejmiku zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że sejmik postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie województwa sejmik województwa przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi województwa wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania sejmik województwa podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania.

10. Nieudzielenie przez sejmik województwa wotum zaufania zarządowi województwa jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.
11. Sejmik województwa rozpoznaje sprawę odwołania zarządu województwa z przyczyny określonej w ust. 10 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi województwa wotum zaufania. Sejmik województwa może odwołać zarząd województwa większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym.”


Szczegółowe wymogi dotyczące opracowania Raportu o stanie Województwa Dolnośląskiego zostały określone uchwałą nr XVI/393/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2020 roku:

 

Telewizja Sudecka

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www. tvsudecka.pl z siedzibą w Bielawie, 58-260, ul. Jana III Sobieskiego 17a, jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe