ZMARŁ JÓZEF DROŻDŻYŃSKI – WIELOLETNI DZIAŁACZ SPORTOWY KS BIELAWIANKA BESTER BIELAWA

  • 02.07.2020, 20:46
  • Telewizja Sudecka
ZMARŁ JÓZEF DROŻDŻYŃSKI – WIELOLETNI DZIAŁACZ SPORTOWY KS BIELAWIANKA BESTER BIELAWA
Pan Józef Drożdżyński był Kierownikiem sekcji oraz Prezesem KS Bielawianki Bester Bielawa przez 40 lat (1970-2010). W 2004 roku za wkład w rozwój piłki siatkowej otrzymał Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sześć lat później w dowód uznania wieloletniej pracy społecznej oraz sportowej został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi wręczonym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Biogram Józefa Drożdżyńskiego
Józef Drożdżyński – ur. 18 IV 1928 r. w Wolnicy w powiecie sieradzkim, w województwie łódzkim. W 1947 r. przyjechał do Bielawy. 23 października 1947 r. rozpoczął pracę w Bielbawie na wydziale tkalni .W zakładach włókienniczych pracował do 1986 r. Pełnił liczne funkcje społeczne. Był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Bielawie przez trzy kadencje: od 1968 r. do 1973 r., od 1984 r. do 1988 r. i od 1988 r. do 1992 r. Od początku swojego przyjazdu do Bielawy mocno związany ze sportem – początkowo była to lekkoatletyka, a później siatkówka. W 1970 r. został kierownikiem powstałej wówczas sekcji siatkówki. Kierował tą sekcją przez 40 lat, aż do 2010 r. Był jednym z członków grupy „ojców-założycieli” Spółdzielni Mieszkaniowej. Nagradzany licznymi dyplomami uznania, odznaczeniami i medalami, m.in.: Złotą Odznaką Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (uchwałą Prezydium Rady CZSBM z 15 maja 1975 r.), Medalem 30-lecia Polski Ludowej (uchwałą Rady Państwa z 22 lipca 1974 r.), Medalem 40-lecia Polski Ludowej, (uchwałą Rady Państwa z 29 czerwca 1983 r.) Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową przyznaną przez Polski Związek Piłki Siatkowej 14 czerwca 2004 r., Złotym Krzyżem Zasługi (postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26 czerwca 2009 r.) i Medalem Honorowym „Zasłużony dla Miasta Bielawa” (przyznanym uchwałą Rady Miasta Bielawa z 30 maja 2012 r.).

Telewizja Sudecka

Podziel się:

Komentarze (0)


Pozostałe