30 LAT BIELAWSKIEGO SAMORZĄDU

  • 27.05.2020, 08:42 (aktualizacja 27.05.2020, 13:34)
  • Telewizja Sudecka
30 LAT BIELAWSKIEGO SAMORZĄDU
W 2020 roku przypada jubileusz 30-lecia odrodzenia się samorządu terytorialnego w Polsce. 8 marca 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie Konstytucji oraz ustawę o samorządzie terytorialnym. Tym samym zniesione zostały rady narodowe, a w ich miejsce powołano do życia rady gmin.

 

27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wybory do samorządów terytorialnych, w tym do bielawskiego samorządu. Bielawianie, przez demokratycznie wybieranych radnych, uzyskali możliwość decydowania o najbardziej istotnych sprawach swojego miasta. W wyniku transformacji ustrojowej nastąpiła decentralizacja władzy publicznej. Była to największa zmiana polityczna w Polsce po 1989 r.

Z tej okazji, w ostatnim wydaniu Wiadomości Bielawskich (nr 524), dostępnych m.in w wymiarze elektronicznym (poniżej),  przedstawiliśmy Państwu zestawienie najważniejszych wydarzeń z tego okresu. Natomiast, z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Samorządu, Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Ryszard Dźwiniel oraz Burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj dziękują Wszystkim, którzy na przestrzeni tych 30 lat, tworzyli historię naszej małej Ojczyzny.

 

 

Wydarzenia I kadencji (1990-1994)

-nawiązano kontakty z miastami niemieckimi: Trebur i Lingen

-utworzono Dom Opieki Społecznej

-działalność rozpoczęła bielawska Straż Miejska

-powstał informator miejski pn. „Wiadomości Bielawskie”

-nastąpiła poprawa zaopatrzenia miasta w wodę

 

Wydarzenia II kadencji (1994-1998)

-utworzono Zarząd Komunikacji Miejskiej w Bielawie

-nastąpiło otwarcie Centrali Telefonicznej

-utworzono spółkę pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego

- nastąpiła reaktywacja organizacji pn. Towarzystwa Przyjaciół Bielawy

- rok 1997- tzw. Powódz Tysiąclecia, usuwanie jej skutków

- nawiązanie kontaktów z miastem czeskim Hronov

 

Wydarzenia III kadencji (1998-2002)

-otwarcie Szkoły Słonecznej w Bielawie

-wyremontowano i otwarto kryty basen - Pływalnię Miejską Aquarius

-wybudowano salę gimnastyczną przy szkole, ul. Brzeżna 48

-powstało Bielawskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

-ustanowiono tytuł Honorowego Obywatela Bielawy

-opracowano Wieloletni Plan Inwestycyjny i Wieloletni Plan Finansowy

- opracowano Strategię Rozwoju Miasta

- odbyła się I edycja festiwalu Regałowisko

 

Wydarzenia IV kadencji (2002-2006)

-ustanowiono medal Zasłużony dla Miasta Bielawa

-dla obsługi turystów powstało Gminne Centrum Informacji

-przy Zespole Szkół powstało Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

-powstała jadłodajnia dla najuboższych

-powstał Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

-podpisano trójstronne porozumienie miast: Bielawy, Burton i Lingen

-podpisano umowy o współpracy z kanadyjskim miastem Chatham Kent

- rozpoczęto modernizację bazy oświatowej, tzn. boisk szkolnych i bieżni lekkoatletycznych

-rozpoczęto termomodernizację budynków miejskich

 

    1. V kadencji (2006–2010)
    2. drugiej części obwodnicy bielawskiej ‒ Aleja Jana Pawła II
    1. ul. Grunwaldzkiej powstała podstrefa Specjalna Strefa Ekonomiczna w Wałbrzychu

-powstała Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego

-dla turystów otwarto Punkt Widokowy Wieży Kościoła

-promocja pierwszego rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana”

-powstał Skatepark

-powstała Szkoła Leśna

-powstała Bielawska Placówka Muzealna – dział Miejskiej Biblioteki Publicznej

- utworzono Bielawski Park Przemysłowy przy ul. Jana Pawła II

- rozpoczęto budowę rond w mieście – pierwsze z nich powstało w 2010 r. - Rondo Bielbawu

- utworzono Młodzieżową Radę Miasta Bielawa

- wmurowano kapsułę czasu

 

Wydarzenia VI kadencji (2010-2014)

-przy ul. Bankowej otwarto boisko piłkarskie z certyfikatem FIFA

-otwarto Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości (etap 1 i 2 – Teatr Robotniczy) oraz Inkubator Przedsiębiorczości

-otwarto kino 3D

-ponowne odsłonięto kamień pamięci Paula Felsmanna – przedwojennego propagatora turystyki w Górach Sowich

-otwarto Interaktywne Centrum Poszanowania Energii (m.in. uruchomiono historyczną Pompę z 1909 r.)

- ponowne odsłonięto kamień poświęcony sportowcom przedwojennym

- zrewitalizowano Park Miejski

- powstały siłownie plenerowe

- na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Sudety zbudowana została podświetlana fontanna

- podpisano umowy partnerskie z czeskim miastem Kostelec nad Orlicą

 

Wydarzenia VII kadencji

-kupno Zbiornika Wodnego „Sudety”

-rozbudowa infrastruktury wokół  Zbiornika Wodnego „Sudety” (piaszczysta i strzeżona plaża, zagospodarowana wyspa, oświetlenie korony jeziora, pomosty pływające, tor do wakeboardu, wypożyczalnia sprzętu pływającego, uruchomione pole namiotowe wraz z zapleczem sanitarnym, remont basenu wraz z wodnym placem zabaw i brodzikiem oraz budowa parku wodnego – Wakepark).

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym: Urzędu Miejskiego przy ul. Piastowskiej 1, Przedszkola Niepublicznego przy ul. Wolności 88, Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3-Maja, hali OSiR przy ulicy Bankowej oraz Pływalni Miejskiej Aquarius,

- budowa rond: Inki oraz Władysława Stolarczyka

- przebudowa targowiska miejskiego

- modernizacja ulic: Jana III Sobieskiego, 1-go Maja, Bolesława Chrobrego i Obrońców Westerplatte

 

 

Wydarzenia VIII kadencji

- przywrócenie połączeń kolejowych do Bielawy

- rozbudowa infrastruktury wokół Jeziora Bielawskiego

- budowa Parku Handlowego przy ul. Gen. W. Andersa oraz 3-go Maja

- budowa kolejnych rond –  Włókniarzy oraz Powstańców Warszawy

- utworzenie Żłobka Publicznego nr 2 przy ul. Wolności 39

- przebudowa dróg w centrum miasta: przy ul. Gen. Grota Roweckiego, 11 listopada, Słonecznej oraz 1-go Maja

- tworzenie terenów rekreacyjnych – przy ul. kmdr. Stefana Frankowskiego, Lotniczej, Wysokiej, Wolności oraz 3-go Maja

- budowa kolejnych dróg na obszarze Bielawskiego Parku Przemysłowego oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych

- dalszy ciąg modernizacji w Parku Miejskim oraz utworzenie parkowej kawiarni „EkoCafe”

 

Telewizja Sudecka

Zdjęcia (2)

Podziel się:

Komentarze (0)


Pozostałe