Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

517 102 154,01 zł dla samorządów Subregionu Wałbrzyskiego

Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego przeznaczył 517 102 154,01 zł dla samorządów Subregionu Wałbrzyskiego w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład – poinformował w poniedziałek Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.
517 102 154,01 zł dla samorządów Subregionu Wałbrzyskiego

Jak wskazuje Szef KPRM, to największy tego rodzaju zastrzyk finansowy dla samorządów z Południa Dolnego Śląska w ostatnich latach. Ponad pół miliarda złotych trafia na konta samorządów. Niezwykle ważnym aspektem programu jest atrakcyjny poziom finansowania wynoszący od 80 do nawet 95% wartości inwestycji. W ramach programu powstaną nowe przedszkola, szkoły, drogi, sieci wod-kan, stadiony sportowe i wiele innych obiektów na co dzień służących mieszkańcom dolnośląskich gmin. 

Jako Parlamentarzyści i Samorządowcy Południa Dolnego Śląska jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani, że po raz kolejny w przeliczeniu na mieszkańca to właśnie do naszego okręgu trafiają największe środki w skali całego województwa – dodaje Dworczyk. 

Jedną ze sztandarowych inwestycji dofinansowanych w ramach programu jest modernizacja stadionu Górnika Wałbrzych za kwotę blisko 40 milionów złotych. Wierzymy, że tym razem miasto Wałbrzych wykorzysta środki rządowe w sposób skuteczny i zgodny z przeznaczeniem. Zawodnicy Górnika zasługują na godne warunki do trenowania i prowadzenia rozgrywek na najwyższym poziomie, tak jak miało to miejsce w drugiej połowie minionego stulecia, kiedy klub odnosił największe sukcesy - mówi Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko.

Kolejnym dużym i ważnym zadaniem dofinansowanym w 95% jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od Świdnicy do Paczkowa. Modernizacja tak długiego odcinka drogi przebiegającej przez Powiaty Świdnicki, Dzierżoniowski oraz Ząbkowicki, aż do granicy naszego województwa z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa kierowców korzystających na co dzień z tej ruchliwej trasy. Za realizację tego zadania będzie odpowiedzialna Dolnośląska Służba Dróg i Kolei nadzorowana przez samorząd województwa. Mam nadzieję, że zadanie zostanie wykonane sprawnie i nie będzie dla nas uciążliwe podczas codziennej eksploatacji, jednak z pewnością jak w przypadku tego typu inwestycji bywa, kierowcy będą musieli wykazać się cierpliwością i wyrozumiałością w stosunku do drogowców – kwituje Poseł Marcin Gwóźdź. 

Program oprócz bezpośredniego wsparcia samorządów wspomoże również zrównoważony 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi

projektami, tworząc nowe miejsca pracy. 

 

 

 

Lista dofinansowanych projektów: 

 

Gmina Dzierżoniów - Modernizacja kanalizacji sanitarnej mająca na celu przepięcie do aglomeracji Dzierżoniów - 4 750 000,00 zł

Gmina Niemcza               - Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy – Etap I - 9 998 000,00 zł

Gmina Niemcza               - Modernizacja Stadionu w Niemczy - 999 800,00 zł

Powiat Dzierżoniowski - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D – ul. Piastowska w Piławie Górnej - 10 450 000,00 zł

Gmina Miejska Dzierżoniów - Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul.Szkolnej i ul.11-Listopada (od ul. T.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Szkolną) - 4 999 945,00 zł

Gmina Bielawa - Budowa Centrum Turystyki Aktywnej w Gminie Bielawa- etap III - 9 900 000,00 zł

Gmina Pieszyce - Budowa wielopokoleniowych stref aktywności fizycznej i wypoczynku w Gminie Pieszyce - 4 435 200,00 zł

Gmina Pieszyce               - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pieszyce - 4 655 000,00 zł

Gmina Piława Górna - Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej - 3 705 000,00 zł

Gmina Łagiewniki - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki - 10 900 000,00 zł

GMINA LĄDEK-ZDRÓJ - Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Lądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 4 900 000,00 zł

Gmina Kudowa-Zdrój - Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - 4 748 100,00 zł

Gmina Miejska Kłodzko               - Budowa EkoSmart Przedszkola w Kłodzku - 197 412,11 zł

Gmina Miejska Kłodzko - Termomodernizacja budynku Ratusza w Kłodzku-Etap I: wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza wraz z robotami towarzyszącymi - 47 700,00 zł

Gmina Stronie Śląskie - Rewitalizacja parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym etap II - 9 702 000,00 zł

Gmina Radków - Budowa hali sportowej w Radkowie - 8 886 056,42 zł

Gmina Miejska Kłodzko               - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej w Kłodzku- budowa, przebudowa, odbudowa dróg gminnych - 141 550,00 zł

POWIAT KŁODZKI - Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków – Krosnowice - 4 997 000,00 zł

GMINA NOWA RUDA - Rozwój  Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu przy szkole w Bożkowie - 5 000 000,00 zł

GMINA NOWA RUDA - Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda - 5 415 000,00 zł

Gmina Kłodzko - Budowa budynku przedszkola i żłobka w Krosnowicach - 9 350 000,00 zł

Gmina Bystrzyca Kłodzka - Przebudowa ul. Kupieckiej, Krótkiej i Siemiradzkiego w Bystrzycy Kłodzkiej - 4 740 500,00 zł

Gmina Bystrzyca Kłodzka - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Pławnica - 5 647 500,00 zł

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA - Modernizacja dróg dojazdowych  do terenów mieszkalnych - 9 405 000,00 zł

Gmina Międzylesie - Budowa hali sportowej w Międzylesiu - 9 900 000,00 zł

Gmina Polanica-Zdrój - Przebudowa basenu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz zagospodarowaniem terenu w Polanicy – Zdroju - 11 700 000,00 zł

Gmina Lewin Kłodzki - Przebudowa dróg i przepustów wraz z elementami małej architektury na terenie gminy Lewin Kłodzki - 5 000 000,00 zł

Gmina Lewin Kłodzki - Przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki - 5 000 000,00 zł

GMINA SZCZYTNA - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna - 6 840 000,00 zł

GMINA SZCZYTNA - Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - etap I             - 2 850 000,00 zł

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój - Modernizacja ulicy Wiejskiej w Dusznikach-Zdroju - 3 000 000,00 zł

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój - Modernizacja ulicy Zdrojowej w Dusznikach-Zdroju - 7 000 000,00 zł

Gmina Dobromierz - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie - 4 997 000,00 zł

Województwo Dolnośląskie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Paczków odcinkami - 64 600 000,00 zł

GMINA MIASTO ŚWIDNICA - Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - 4 950 000,00 zł

Gmina Strzegom- Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica - 6 240 000,00 zł

Gmina Żarów - Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie. - 3 800 000,00 zł

Gmina Żarów - Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie - 4 750 000,00 zł

Gmina Świebodzice - Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna.Przebudowa ul. Siennej , ul. Droga Węglowa,  ul. Kasztanowej, ul. Kopernika - 9 970 250,00 zł

Gmina Świebodzice - Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach - 4 655 000,00 zł

Gmina Świdnica - Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego - 5 000 000,00 zł

POWIAT ŚWIDNICKI - Przebudowa dróg powiatowych na terenach gmin: Marcinowice, Jaworzyna Śląska, Świdnica (gmina wiejska) - 10 640 000,00 zł

Gmina Jaworzyna Śląska - "Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych"- 11 001 000,00 zł

GMINA MARCINOWICE - Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice - 900 000,00 zł

GMINA MARCINOWICE - Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice - 9 450 000,00 zł

Gmina Strzegom - "Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom" - 4 300 000,00 zł

Gmina Stare Bogaczowice - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice - 4 750 000,00 zł

Gmina Mieroszów - Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej  - 9 350 000,00 zł

Gmina Mieroszów - modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Mieroszów - 990 000,00 zł

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju - 3 500 000,00 zł

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju - 6 300 000,00 zł

Gmina Jedlina-Zdrój - Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju: Letni Park Wodny (Etap I) - 5 000 000,00 zł

Gmina Miasto Boguszów-Gorce - Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą    - 8 000 000,00 zł

Gmina Miasto Boguszów-Gorce               - Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą - 2 000 000,00 zł

Gmina Głuszyca                - Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy - 6 800 000,00 zł

POWIAT WAŁBRZYSKI - Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - 4 749 900,00 zł

POWIAT WAŁBRZYSKI - Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej - 2 945 000,00 zł

POWIAT WAŁBRZYSKI - Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec - 6 300 000,00 zł

Gmina Walim - Budowa przedszkola w Dziećmorowicach wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu - 5 000 000,00 zł

GMINA CZARNY BÓR - Budowa świetlicy wiejskiej w Borównie - 4 500 000,00 zł

GMINA CZARNY BÓR - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Czarnym Borze - 5 850 000,00 zł

GMINA BARDO - Centrum Turystyki Aktywnej - 10 800 000,00 zł

Gmina Ziębice - Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego - 3 325 000,00 zł

Gmina Kamieniec Ząbkowicki - Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5MW - 15 026 030,48 zł

Powiat Ząbkowicki - Instalacja odnawialnych źródeł energii w  budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego                 - 3 440 710,00 zł

Powiat Ząbkowicki - Przebudowa mostów drogowych na terenie powiatu ząbkowickiego - 3 439 000,00 zł

Gmina Ciepłowody - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody - 5 000 000,00 zł

Gmina Złoty Stok - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty  Stok - 10 022 500,00 zł

Gmina Stoszowice - Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D - 5 000 000,00 zł

Gmina Ząbkowice Śląskie - Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych mistrzów sportu - 10 900 000,00 zł

Miasto Wałbrzych - Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap - 39 600 000,00 zł

 


Oceń

Napisz komentarz
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www. tvsudecka.pl z siedzibą w Bielawie, 58-260, ul. Jana III Sobieskiego 17a, jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Komentarze
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: Jeba..CC cie kurw...OTreść komentarza: Tak Tak Ten zawsze co się uważał za chu.j wie kogo ale był wielkim frajeremData dodania komentarza: 08.08.2022, 17:14Źródło komentarza: Śmierć mężczyzny w BielawieAutor komentarza: TESTOSTERONTreść komentarza: Tak prawda ojczym też szczoch z pod kaprysa.Siostrs też dziwk...aData dodania komentarza: 08.08.2022, 17:12Źródło komentarza: Śmierć mężczyzny w BielawieAutor komentarza: MasakraTreść komentarza: Bartek ?Data dodania komentarza: 08.08.2022, 17:11Źródło komentarza: Śmierć mężczyzny w BielawieAutor komentarza: Całą Bielawa traktował cie jak szczuraTreść komentarza: Gajdow....ski Stara.ku.rwa.sie.powiesi frajer z więzienie i z wościData dodania komentarza: 08.08.2022, 16:08Źródło komentarza: Śmierć mężczyzny w BielawieAutor komentarza: XxxxTreść komentarza: Bielawska patologiaData dodania komentarza: 08.08.2022, 14:22Źródło komentarza: Śmierć mężczyzny w BielawieAutor komentarza: OkejTreść komentarza: Po pierwsze inwestorem musi być samorząd, a po drugie lokalizacja musi ulec zmianie. Absolutnie nie w tym miejscu. A jest naprawdę dużo możliwości. Co stoi na przeszkodzie, aby inwestorem był ZGPD-7? Po to powstał. Niech zbuduje instalacje w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej i po problemie.Data dodania komentarza: 08.08.2022, 10:50Źródło komentarza: Zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące planowanej inwestycji „Budowy instalacji do energetycznego spalania RDF na terenie Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie”
Reklama