Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

ZNAMY WYNIKI KONKURSU "ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI"

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął konkurs na projekty do realizacji w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Do dofinansowania zakwalifikowało się 46 projektów na łączną kwotę 1 309 597 zł.
ZNAMY WYNIKI KONKURSU "ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI"

- Ponad 110 projektów, które uzyskały dofinansowanie, to wiele ważnych inwestycji m.in. na boiska, place zabaw, świetlice i inne miejsca rekreacji niezwykle istotne z punktu widzenia mieszkańców. Gratuluję wszystkim samorządom, których wnioski uzyskały akceptację – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

 

Beneficjentami konkursu mogą być gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, a kwota dofinansowania może wynosić maksymalnie 30 000 zł i nie więcej niż 50% kosztów. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

 

  • remont, wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczne, kulturalne lub społeczno - kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury itp.;
  • budowa, przebudowa lub remont obiektów i zagospodarowanie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i publiczne m. in. placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stadionów, trybun, hal sportowych, basenów, wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, chodników, parków, skwerów, alei spacerowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, szlaków wodnych, szlaków konnych, tras narciarstwa biegowego i innych miejsc rekreacji służących do użytku publicznego;
  • zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) i/lub ich wyposażenia;
  • budowa, przebudowa lub remont urządzeń retencyjno - rozsączających, tj. instalacja zakopywanych w grunt, umożliwiających gromadzenie wód opadowych oraz rozsączania ich do ziemi (m.in. skrzynki rozsączające, studnie chłonne) lub zbiorników retencyjnych, tj. zbiorników do gromadzenia wód opadowych poprzez które woda nie przesiąka do ziemi i umożliwia pobieranie wody do ponownego wykorzystania;
  • remont, wyposażenie lub remont wraz z wyposażeniem gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem księgozbiorów;
  • zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.

 

Odnowa wsi jako nurt rozwoju obszarów wiejskich zakłada rozwój oparty na specyfice i niepowtarzalnych walorach danej miejscowości.  Celem nadrzędnym programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia na wsi oraz ekonomicznej niezależności wsi. Stan ten można uzyskać poprzez trwałe upodmiotowienie społeczności lokalnych i stworzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość własnych małych ojczyzn poprzez zapewnienie wiedzy, umiejętności i wsparcia zewnętrznego.

 

Lista rankingowa projektów w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2021 roku

Lp.

Gmina

Tytuł projektu

Wnioskowana kwota pomocy - łącznie

Przyznana kwota dofinansowania

1

Udanin

Doposażenie placu zabaw w roku 2021 na terenie Gminy Udanin wraz z obsadzaniem zielenią

30 000,00 zł

30 000,00 zł

2

Leśna

Wiata za murem - wiejskie, piknikowe miejsce spotkań                                                        w sołectwie Kościelniki Górne

27 695,00 zł

27 695,00 zł

3

Ziębice

Budowa placu zabaw w miejscowości Wigańcice

30 000,00 zł

30 000,00 zł

4

Gryfów Śląski

Oczyszczenie zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zielonego i nadanie mu funkcji publicznej - miejsca spotkań o charakterze rekreacyjno - edukacyjnym we wsi                                                                                     Ubocze w gminie Gryfów Śląski

30 000,00 zł

30 000,00 zł

5

Kłodzko

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Szalejowie Górnym, poprawiającego warunki życia mieszkańców

30 000,00 zł

30 000,00 zł

6

Łagiewniki

Modernizacja - remont sali wiejskiej w m. Ligota Wielka

30 000,00 zł

30 000,00 zł

7

Jaworzyna Śląska

Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno- sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

30 000,00 zł

30 000,00 zł

8

Głuszyca

Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie gminy Głuszyca

30 000,00 zł

30 000,00 zł

9

Bolków

Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 146/4                                                                       w miejscowości Wolbromek

29 996,00 zł

29 996,00 zł

10

Mirsk

Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Brzezińcu

30 000,00 zł

30 000,00 zł

11

Wleń

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Strzyżowiec

5 641,00 zł

5 641,00 zł

12

Nowa Ruda

Budowa placu zabaw we wsi Wolibórz

30 000,00 zł

30 000,00 zł

13

Złoty Stok

Budowa wiaty w Błotnicy - etap I

30 000,00 zł

30 000,00 zł

14

Janowice Wielkie

Utworzenie zielonego skweru na cele rekreacyjno - turystyczne                                     w miejscowości Radomierz

29 366,00 zł

29 366,00 zł

15

Niechlów

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Siciny na                                        "Górce Macieja" poprzez budowę placu zabaw

30 000,00 zł

30 000,00 zł

16

Bierutów

Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, modernizacja pomieszczeń oraz instalacja drzwi ewakuacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej i OSP w miejscowości Zbytowa

30 000,00 zł

30 000,00 zł

17

Stoszowice

Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rudnicy

30 000,00 zł

30 000,00 zł

18

Pieszyce

Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Bratoszów poprzez budowę oświetlenia ulicznego

26 417,00 zł

26 417,00 zł

19

Dobromierz

Budowa boiska do siatkówki przy basenie kąpielowym                                                           w Dobromierzu

30 000,00 zł

30 000,00 zł

20

Lubań

Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z terenem przy boisku                           w miejscowości Kościelniki Dolne, Gmina Lubań

29 919,00 zł

29 919,00 zł

21

Borów

Remont pokrycia dachu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej  (Gminnego Centrum Kulturalno - Edukacyjnego) w Borku Strzelińskim

30 000,00 zł

30 000,00 zł

22

Złotoryja

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe                                                 w miejscowości Kozów

29 966,00 zł

29 966,00 zł

23

Lubomierz

Remont dachu świetlicy wiejskiej w Pasieczniku

30 000,00 zł

30 000,00 zł

24

Dziadowa Kłoda

Zwiększenie atrakcyjności lokalnej przestrzeni publicznej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłowice, gmina Dziadowa Kłoda

29 990,00 zł

29 990,00 zł

25

Szczytna

Budowa małej architektury w miejscu publicznym  - Plac zabaw                                    w miejscowości Łężyce

9 145,00 zł

9 145,00 zł

26

Pielgrzymka

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Twardocicach

29 961,00 zł

29 961,00 zł

27

Bystrzyca Kłodzka

Wykonanie elementów strojów ludowych dla zespołu pieśni "Cyraneczki" z Gorzanowa

29 640,00 zł

29 640,00 zł

28

Pieńsk

Modernizacja części dachu w świetlicy wiejskiej w Lasowie

29 997,00 zł

29 997,00 zł

29

Świerzawa

Utworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla odwiedzających miejscowość Gozdno

30 000,00 zł

30 000,00 zł

30

Malczyce

Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Mazurowice                                      i  Rusko

29 969,00 zł

29 969,00 zł

31

Prusice

Budowa placu zabaw w miejscowości Pększyn

30 000,00 zł

30 000,00 zł

32

Wąsosz

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiel

24 954,00 zł

24 954,00 zł

33

Międzybórz

Zagospodarowanie terenu placów zabaw w Królewskiej Woli                                             i  Międzyborzu

30 000,00 zł

30 000,00 zł

34

Paszowice

Remont świetlic w Pogwizdowie i Zębowicach

30 000,00 zł

30 000,00 zł

35

Przemków

Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno - sportowych                              w sołectwie Ostaszów w Gminie Przemków

30 000,00 zł

30 000,00 zł

36

Dzierżoniów

Przebudowa budynku integracyjnego przy ulicy Stawowej                                             w Piławie Dolnej

30 000,00 zł

30 000,00 zł

37

Góra

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej

30 000,00 zł

30 000,00 zł

38

Radków

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ścinawce Średniej poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni placu oraz montaż elementów małej architektury

30 000,00 zł

30 000,00 zł

39

Kostomłoty

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jakubkowicach

29 029,00 zł

29 029,00 zł

40

Domaniów

Remont zbiornika retencyjnego w Radłowicach

30 000,00 zł

30 000,00 zł

41

Bardo

Budowa altany rekreacyjnej formą stworzenia warunków do integracji społeczności lokalnej w sołectwie Dzbanów

30 000,00 zł

30 000,00 zł

42

Mściwojów

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luboradzu

30 000,00 zł

30 000,00 zł

43

Oborniki Śląskie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie

29 000,00 zł

29 000,00 zł

44

Oleśnica

Świetlica Wiejska w Bogusławicach - remont dachu

30 000,00 zł

30 000,00 zł

45

Prochowice

Zagospodarowanie terenu zielonego przyległego do boiska sportowego we wsi Lisowice - montaż pumptracku oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów

30 000,00 zł

30 000,00 zł

46

Sobótka

Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach

18 912,00 zł

18 912,00 zł

 


Oceń

Napisz komentarz
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www. tvsudecka.pl z siedzibą w Bielawie, 58-260, ul. Jana III Sobieskiego 17a, jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Komentarze
Reklama
Reklama