Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY RZĄDOWE WSPARCIE – ZNAJDŹ SWOJĄ GMINĘ NA LIŚCIE

Uruchomione zostało właśnie kolejnych blisko 200 milionów złotych, z czego 126 milionów popłynie do gmin byłego województwa wałbrzyskiego!
LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY RZĄDOWE WSPARCIE – ZNAJDŹ SWOJĄ GMINĘ NA LIŚCIE

Powiat Wałbrzyski

Stare Bogaczowice: Przebudowa dróg i modernizacja infrastruktury komunalnej, w tym miejsc parkingowych oraz modernizacja wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego – 1 268 063,14 zł (100% dotacji)  Gmina Stare Bogaczowice

Jedlina-Zdrój: Modernizacja Parku Północnego jako terenu uzdrowiskowo-rekreacyjnego - przebudowa dwóch stawów wraz z instalacją fontanny multimedialnej, budowa elementów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu parku - 2 219 000,00 zł (100% dotacji)  Jedlina-Zdrój

Gmina Głuszyca: Budowa kładki linowej nad zalanym wodą terenem byłego kamieniołomu wraz z wytyczeniem i oznakowaniem szlaków pieszych i punktów widokowych na panoramę Gór Sowich - 2 604 388,16 (70,38% dotacji)  GŁUSZYCA - to lubię

Miasto Wałbrzych: III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej, przebudowa ok. 500 m odcinka ul. Wilczej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, wykonanie oświetlenia i małej architektury; adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia - 8 000 000,00 (76,14% dotacji)  Wałbrzych Moje Miasto

Gmina Czarny Bór: udostępnienie turystyczne ruin zamku Lubno w Czarnym Borze, wykonanie prac zabezpieczających, melioracyjnych, ogólnobudowlanych, instalacyjnych, budowa obiektów architektury turystycznej, parkingów - 3 446 670,00 zł (74,21% dotacji)  Gmina Czarny Bór

Gmina Szczawno-Zdrój: Modernizacja infrastruktury turystycznej, uzdrowiskowej i rowerowej w tym: - miejsca obsługi turystów, miejsca parkingowe, szata roślinna, infrastruktura turystyczna, - modernizacja infrastruktury rowerowej, - edukacyjny plac w Parku Szwedzkim - odrestaurowanie zabytkowej muszli koncertowej - system informacji miejskiej, witacze, oznakowanie atrakcji turystycznych - poprawa jakości wody w zbiornikach wodnych z wykorzystaniem metod biologicznych - 3 195 686,32 zł (98% dotacji)  Uzdrowiskowa Gmina Szczawno-Zdrój

Gmina Mieroszów: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku - budowa 2 parkingów przy ul. Głównej, przy pętli autobusowej - modernizacja ul. Szkolnej przez wykonanie ciągu pieszo- jezdnego obejmującego nową nawierzchnię, oświetlenie; wykonanie miejsc postojowych przy ul. Unisławskiej - 2 057 682,97 zł (100% dotacji) -  Gmina Mieroszów

Gmina Walim: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórzu Śląskim; Przebudowa drogi dz. 376 w Zagórzu Śląskim; Remont elewacji budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzu Śląskim; Zagospodarowanie placu wraz z parkingiem i stojakami dla rowerów przy budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzu Śląskim - 1 900 905,97 zł (100% dotacji)  Kraina Sowiogórskich Tajemnic

Boguszów-Gorce: 1. budowa rowerowych placów zabaw, 2. modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 3. budowa i przebudowa tras rowerowych Downhill i MTB, 4. budowa i przebudowa wiat turystycznych punktów widokowych wraz z infrastrukturą, 5. modernizacja układu sterowania turystycznej kolei linowej na OSR Dzikowiec, 6. zakup wielofunkcyjnego ciągnika górskiego dla potrzeb OSR Dzikowiec - 2 923 156,21 zł (100% dotacji)

Powiat Świdnicki

Gmina Miejska Świdnica: Rewitalizacja zabytkowej części bloku śródrynkowego, modernizacja budynków komunalnych Rynek 38 i Wewnętrzna 3,5,7, przebudowa Teatru Miejskiego, budowa altany oraz odbudowa tarasu widokowego w Parku Młodzieżowym - 8 000 000,00 zł (100% dotacji)  ŚWIDNICA rynek z tradycjami

Gmina Świdnica: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - budowa 5 stanic rowerowych (pole biwakowe z zapleczem sanitarnym salą / wiatą integracyjną) w Wilkowie, Bystrzycy Dolnej, Burkatowie, Bystrzycy Górnej i Lubachowie, oznakowania dróg rowerowych, budowa 2 Singletracków, pumptracka, przystani kajakowej z bud. gosp. oraz połączenie szlaków rowerowych poprzez kładkę nad rzeką Bystrzycą w Wiśniowej - 6 779 103,29 (100% dotacji)  Urząd Gminy Świdnica - województwo dolnośląskie

 

Powiat Dzierżoniowski

Gmina Dzierżoniów: Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z m. Jodłownik poprzez sołectwo Ostroszowice do m. Bielawa gdzie znajduje się oczyszczalnia ścieków - 2 585 645,00 zł (86,19% dotacji)  Gmina Dzierżoniów

Gmina Pieszyce: Rozbudowa infrastruktury drogowej w Górach Sowich - Sudetach Środkowych - I etap droga dojazdowa do Przełęczy Jugowskiej wraz z miejscami parkingowymi i nakładką asfaltową we wsi Kamionki - 2 458 578,95 zł (70,25% dotacji)  Pieszyce - miasto w Górach Sowich

Gmina Bielawa: Budowa Centrum Turystyki Aktywnej (hala wielofunkcyjna wraz z zapleczem noclegowym i gastronomicznym, połączona z istniejącym aquaparkiem i klubem fitness i zespołem saun), przebudowa i rozbudowa dróg, poszerzenie dróg, chodników, oświetlenie, ścieżki rowerowe i parkingi - 7 193 768,36 zł (20,50% dotacji)  Bielawa Miasto

Gmina Miejska Dzierżoniów: Zagospodarowanie Rynku (w tym: reorganizacja ruchu kołowego i miejsc postojowych, wymiana nawierzchni, aranżacja zielni, mała architektura, iluminacja, zaadoptowanie przejścia obok Ratusza pod punkt informacji miejskiej, wystaw plenerowych), rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa (przebudowa ciągów pieszych, mała architektura, zieleń, fontanna, budowa placu spotkań) - 8 000 000,00 zł (94,66% dotacji)  Dzierżoniów

Łagiewniki: przedmiotem inwestycji są prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowania Stawu Trzcinowego wraz z terenem wokół w m. Sieniawka pod kątem turystyki i rekreacji - 950 563,92 zł

Powiat Kłodzki

Gmina Radków: Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa - 3 439 772,19 zł (100% dotacji) @Radków - Kraina Gór Stołowych

Gmina Międzylesie: Przebudowa drogi na dz. Nr. Cz. 111, 88 w Gajniku i dz. Nr 259,260 cz. 201 w Nowej Wsi - 1 121 127,86 zł (90,65% dotacji)

Gmina Stronie Śląskie: Modernizacja parku Morawka i budowa miejsc postojowych przy ulicy Kościuszki - 3 327 532,88 zł (90,99% dotacji)  Stronie Śląskie-Aktywni Z Natury

Gmina Miejska Kłodzko: Inwestycja dot. kompleksowego dostosowania obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji turystycznych - przeprowadzenie robót budowlanych, opracowania dokumentacji projektowej oraz Nadzór inwestorski obiektów: Fort Owcza Góra, modernizacja drogi dojazdowej, budowa obiektów małej infrastruktury, obiektów turystycznych (wieża widokowa), modernizacji kanalizacji na stoku Twierdzy Kłodzkiej od strony ul. W. Łukasińskiego, modernizacji ulicy Nad Kanałem w obrębie zabytkowych murów - 6 059 045,69 zł (100% dotacji)

Gmina Miejska Nowa Ruda: Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta: Kaplicy Loretańskiej, budynku bramowego, Kościoła Pomocniczego p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny; modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej: budowa groty solnej, kriokomory, modernizacja oświetlenia; remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa i Podjazdowa - 6 800 000,00 zł (100% dotacji)

Gmina Lądek-Zdrój: budowa platformy widokowej na górze Trojak i dochodzącymi trasami pieszymi, rowerowymi typu singletrack wyposażonymi w małą architekturę turystyczną z wc i drogami dojazdowymi wraz z poprawą atrakcyjności turystycznej 4 zabytkowych parków zdrojowych w Lądku-Zdroju - 4 886 443,48 zł (100% dotacji)  Kurort Lądek-Zdrój

Gmina Polanica-Zdrój: modernizacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Polanica-Zdrój - 2 174 690,82 zł (87% dotacji)  Polanica-Zdrój - Źródło Zdrowia

Gmina Nowa Ruda: Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu (modernizacja tamy, budowa pomostów, wyznaczenie kąpieliska, plaży, infrastruktury rekreacyjnej, zaplecza sanitarnego, parkingu) - 4 795 643,76 zł (87,19%)  Gmina Nowa Ruda

Gmina Kłodzko: podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Boguszyn poprze budowę sieci wodno-kanalizacyjnej (budowa odcinka sieci kanalizacyjnej o dł ok. 8km. wraz z wykonywaniem dwóch pompowni ścieków sanit. I przebudowie istniejącej pompowni oraz budowie odcinka sieci wodociągowej o dł ok 3km. wraz z budową nowej pompowni w postaci hydrofoni kontenerowej, modernizacją istniejącej pompowni wody czystej wraz z budową nowego zbiornika wody czystej - 4 906 277,37 zł (92,65% dotacji)  Gmina Kłodzko

Gmina Bystrzyca Kłodzka: Podziemna Trasa Turystyczna: remont i przebudowa części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia i dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego - 5 114 235,06 zł (81,95% dotacji)  Bystrzyca Kłodzka

Gmina Lewin Kłodzki: Przebudowa drogi na terenie gminy Lewin Kłodzki, przebiegającej przez miejscowości Lewin Kłodzki, Jawornica, Jerzykowice Małe oraz Zimne Wody - 1 774 463,86 zł (54,50% dotacji)  Joanna Klimek-Szymanowicz Wójt Gminy Lewin Kłodzki

Gmina Duszniki-Zdrój: 1. Budowa sztucznego, krytego, oświetlonego lodowiska z możliwością wykorzystania do innych funkcji (m.in. kort do tenisa ziemnego w sezonie letnim) wraz z niezbędnym wyposażeniem; 2. Budowa wielopokoleniowej strefy aktywności wraz z zapleczem techniczno-sanitarnym – w tym budowa profesjonalnego skateparku, placu zabaw z wydzielonymi strefami oraz siłowni zewnętrznej dla seniorów - 2 773 878,48 zł (30% i 100% dotacji)  Miasto Duszniki-Zdrój

Gmina Szczytna: budowa i przebudowa drogi nr 129384D do zbiornika Zacisze, budowa 32 słupów oświetlenia drogowego - budowa parkingu przy zbiorniku - 1 662 937,74 zł (100% dotacji)

Kudowa-Zdrój: budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym; budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym; modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym - 2 211 486,63 zł (100% dotacji)

Powiat Ząbkowicki

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo –Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki – etap II - 3 468 426,43 zł (37,80% dotacji)

Gmina Stoszowice: 1. Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w Grodziszczu; 2. Budowa pumptracka w Srebrnej Górze o różnym stopniu trudności; 3. Budowa trasy rowerowej singletrack w Srebrnej Górze; 4. Budowa trasy Familytrack oraz utworzenie miejska rekreacyjno-wypoczynkowego; 5. Rewitalizacja parku w Grodziszczu - 1 882 876,81 zł (83,68% dotacji)  Gmina Stoszowice

Gmina Bardo: Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych związanych z utworzeniem parku Czereśniowy Sad - 2 473 760,46 zł (77,31% dotacji)  Gmina Bardo

Gmina Złoty Stok: adaptacja pomieszczenia na wypożyczalnię z zakupem sprzętu turystycznego i budową skateparku, wkład własny do rewitalizowanego na cele kulturalno-turystyczne kościoła poewangelickiego, zakupu zestawu do videomappingu, lunety montowanej na wieży kościoła, zakupu sceny, nagłośnienia i wyposażenia widowni wewnątrz kościoła - 1 689 511,56 zł (100% dotacji)  Gmina Złoty Stok

 

 Oceń

Napisz komentarz
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www. tvsudecka.pl z siedzibą w Bielawie, 58-260, ul. Jana III Sobieskiego 17a, jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Komentarze
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: cetepeTreść komentarza: znaleś tego kogoś osobiście ze jesteś w stanie oceniać? A nie, czekaj. Typowe polaczkowanie.Data dodania komentarza: 02.07.2022, 01:38Źródło komentarza: Śmierć w BMW po zderzeniu czołowym z ciężarówką na "ósemce"Autor komentarza: RozważnyTreść komentarza: I bardzo dobrze, kolejnego głupka mniej, sami się eliminują.Dac im tylko BMW🤣🤣🤣🤣Data dodania komentarza: 01.07.2022, 19:49Źródło komentarza: Śmierć w BMW po zderzeniu czołowym z ciężarówką na "ósemce"Autor komentarza: JaTreść komentarza: Ale oko wymalowaneData dodania komentarza: 01.07.2022, 14:36Źródło komentarza: Wjechała w barierki koło urzęduAutor komentarza: ...Treść komentarza: A wprowadzone opłaty za plaże spowodowały że dzieci nie korzystają z niej, gdyż np. rodzice uznali że nie będą się upokarzać i wyrabiać karty bielawianina, wychodząc z założenia, że dzieci i tak jej nie będą ze sobą wozić lub jeśli już to szybką zgubią. Co robią dzieci/młodzież? Pływają przy wyspie, przy brzegu od strony kempingu, gdzie nikt ich nie pilnuje i od razu jest głęboko i niebezpiecznie. Uskuteczniają tam skoki na główkę, podtapianie, pływanie z wyspy na brzeg... a przecież nie wszyscy są wytrawnymi pływakami. Kiedyś skupiały się na strzeżonej plaży i był nad nimi nadzór. Ja rozumiem, że Pana dzieci panie burmistrzu już są dorosłe lub prawie dorosłe i że pana ten problem nie rusza, ale nas rusza i to bardzoData dodania komentarza: 01.07.2022, 13:54Źródło komentarza: Wakacje w Bielawie nie będą nudne!Autor komentarza: taaTreść komentarza: Miał być otwarty 1 lipcaData dodania komentarza: 01.07.2022, 13:14Źródło komentarza: Wakacje w Bielawie nie będą nudne!Autor komentarza: rodzicTreść komentarza: Szkoda że skatepark zamknięty...dzieci uwielbiały to miejsce, już od maja, czerwca jak tylko robiło się ciepło, gromadziły się tam tłumnie i nie potrzeba było organizować im żadnych ekstra atrakcji...a teraz, gdy już wakacje pełną parą, skatepark nadal zamknięty...ja rozumiem - modernizacje itd, ale przecież można to robić po sezonie, a nie teraz...włóczą się teraz po osiedlu, po parku, po polach, rodzice denerwują się, bo kiedyś było wiadomo gdzie są i że są bezpieczne, a teraz...nie mogą sobie znaleźć miejsca...duży minus dla władz miastaData dodania komentarza: 29.06.2022, 18:55Źródło komentarza: Wakacje w Bielawie nie będą nudne!
Reklama