Czwartek, 20.06.2019

Jednolity Plik Kontrolny – jak wykorzystać go w praktyce przedsiębiorstwa?

  • 11.06.2018, 14:00
  • Grupa Tipmedia
Jednolity Plik Kontrolny – jak wykorzystać go w praktyce przedsiębiorstwa?
Jednym z głośniejszych tematów wśród przedsiębiorców w ostatnich latach, był tak zwany Jednolity Plik Kontrolny (JPK). W uproszczeniu jest to specjalna, elektroniczna, baza danych tworzona przez podmioty gospodarcze i przekazywana za pomocą Internetu do odpowiednich organów podatkowych. Wprowadzenie JPK nałożyło na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków oraz zobowiązało do tworzenia pewnego rodzaju oddzielnej, sformalizowanej bazy księgowej. Nic więc dziwnego, że większość podmiotów uznała go za dodatkowe obciążenie i przykry obowiązek wobec fiskusa. Jak się jednak okazuje w praktyce, coraz więcej podatników wykorzystuje JPK do własnych celów. Jak więc skorzystać z Jednolitego Pliku Kontrolnego i co może nam zaproponować?

Jednolity Plik Kontrolny: obowiązki i cele

Jednolity Plik Kontrolny nałożył na przedsiębiorców dwa główne obowiązki:

  • przekazywanie cyklicznych, comiesięcznych informacji z określonych części JPK do odpowiednich organów podatkowych, bez dodatkowego żądania;

  • konieczność wykonania eksportu (zrzutu) danych z określonych części JPK i okresu na żądanie uprawnionego organu podatkowego.

W związku z tym, aby móc przekazywać informacje, zapisane w formalnych strukturach Jednolitego Pliku Kontrolnego, najpierw należy je odpowiednio wprowadzić w wyznaczone tabele. Jest to z pewnością dodatkowa praca dla przedsiębiorców i ich działów księgowych, czy finansowych.

Celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego było ograniczenie możliwości prowadzenia tak zwanej „kreatywnej księgowości” i unikania zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa. Dzięki elektronicznej formie przekazywania danych (podobnie jak system e-pity), możliwe będzie również zautomatyzowanie weryfikacji niektórych danych i tym samym usprawnienie całego systemu kontrolnego. Celem głównym, jest likwidacja luk podatkowych oraz powstających nieprawidłowych działań tak zwanych karuzel podatkowych. Docelowo, Jednolity Plik Kontrolny ma zastąpić znane nam tradycyjne deklaracje podatkowe.

JPK możliwości dla przedsiębiorców

Comiesięczne tworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego okazuje się posiadać jednak swoje zalety. Być może nie dla osób zajmujących się na co dzień księgowością, ale z pewnością dla osób na stanowiskach kierowniczych i właścicieli firm. Dzięki nowym przepisom, mają oni bowiem zapewniony dostęp do ustandaryzowanego narzędzia informacyjnego. W każdej chwili mogą zażądać dostępu do Jednolitego Pliku Kontrolnego i na jego podstawie zweryfikować sytuację firmy, czy na przykład prawidłowość przepływów finansowych. Budowa JPK zapewnia natomiast ułatwienia z korzystania z niego, bez konieczności znajomości zawiłych przepisów i regulacji księgowych.

Podsumowanie i rekomendacje

Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje już praktycznie wszystkie podmioty gospodarcze. Od lipca wszyscy przedsiębiorcy będą również zobligowani do tworzenia tak zwanych eksportów, czyli zrzutu wszelkich informacji i danych z JPK, na żądanie odpowiednich organów podatkowych. Bez względu na chęci czy opinie na temat projektu, wszyscy są zobligowani do jego tworzenia, a niestosowanie się do obowiązku może skończyć się nieprzyjemnymi konsekwencjami prawno-podatkowymi. Dlatego warto zastanowić się nad wykorzystaniem JPK do własnych, indywidualnych celów. Skoro mamy do dyspozycji tego typu rozwiniętą bazę danych, pytanie dlaczego z niej nie skorzystać?

Grupa Tipmedia
Podziel się: