Czym jest zanieczyszczenie powietrza i jak się przed nim chronić.

  • 21.08.2018, 16:00
  • Grupa Tipmedia
Czym jest zanieczyszczenie powietrza i jak się przed nim chronić.
O zanieczyszczeniu powietrza możemy mówić wtedy, kiedy w jego skład wchodzą substancje nie będące jego naturalnymi składnikami lub występują one w nieodpowiednim (podwyższonym) stężeniu. Zanieczyszczenia te najczęściej bardzo szybko rozprzestrzeniają się przez co mogą obejmować znaczne obszary.

Dzieje się tak, ponieważ nie jesteśmy w stanie ograniczyć ich szybkiego roznoszenia się. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zanieczyszczone powietrze jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska. Przez co problem zanieczyszczonego powietrza staje się główną przyczyną zagrażającą równowadze w środowisku. Powietrze najczęstszej zanieczyszczone jest przez dwutlenek węgla, pyłki, tlenki azotu, oraz dwutlenki siarki. Są to substancje stałe, gazowe lub ciekłe. Zanieczyszczenia te nie tylko negatywnie wpływają  na nasz organizm, ale również przedostają się do gleby oraz wód gruntowych. Przez występowanie takiego zjawiska jak kwaśne deszcze do gleby dostają się wszystkie zanieczyszczenia obecne w powietrzu. Dzięki czemu większość roślin obumiera. A cenne zabytki znajdujące się w naszych miastach ulegają licznym uszkodzeniom. Pod wpływem tworzących się (podczas kwaśnych deszczy)  reakcji chemicznych. 

Powstawanie zanieczyszczeń powietrza

Zanieczyszczenia powietrza w większości są skutkami działalności przemysłu paliwowo-energetycznego. Generują one ogromne ilości zanieczyszczeń. Paliwa spalane są w naszych samochodach, skuterach, autobusach, samolotach, a nawet w naszych domach. Nagromadzenie tych wszystkich szkodliwych substancji jest szczególnie zauważane w okresie jesienno-zimowym. Podczas rozpoczęcia się sezonu grzewczego uwalniane są ogromne ilości pyłów i innych substancji. W zurbanizowanych miastach najczęściej powoduje to powstanie zjawiska nazywanego potocznie smogiem. Jest to bardzo groźne zjawisko. Stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia, powoduje reakcje alergiczne, niewydolność oddechową. Niszczy elewacje budynków, a nawet może powodować występowanie lokalnych opadów kwaśnego deszczu.

Wpływ na nasze życie

Jeśli w naszej okolicy występuje zanieczyszczenie powietrza, to również w naszym mieszkaniu to powietrze jest zanieczyszczone, dlatego w takim warunkach rekomendowane jest korzystanie z oczyszczaczy powietrza. Zgodnie z wynikami badań ESCAPE w przypadku drobnych zanieczyszczeń (do średnicy 2,5 mikrometra – PM2,5) każdy wzrost gęstości pyłu o 5 mikrogramów na metr sześcienny powoduje wzrost ryzyka śmierci z przyczyn naturalnych aż o 7%. Zwiększa się również zapadalność na nowotwory oraz choroby płuc. Co więcej wdychanie pyłów PM2,5 przez kobietę w ciąży może zwiększać ryzyko wystąpienia autyzmu noworodka. Również występowanie astmy u dzieci jest  powiązane z zanieczyszczonym powietrzem, które u osób starszych może powodować chorobą niedokrwienną serca - stwierdza lekarz Marcin Wójcik

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: