PONAD 19 MLN ZŁ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PRZEZNACZYŁ NA DROGI ROLNE

  • 15.04.2021, 19:36 (aktualizacja 15.04.2021, 19:41)
  • Telewizja Sudecka
PONAD 19 MLN ZŁ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PRZEZNACZYŁ NA DROGI ROLNE
Ponad 19 mln zł samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy na blisko 100 dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pieniądze trafią do 85 gmin i 24 powiatów w całym regionie.

Środki przekazywane samorządom w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych będą przeznaczone na budowę, przebudowę lub remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, a także budowy zbiorników wodnych służących małej retencji. Dodatkowo, środki przeznaczone zostaną również na zadania związane z przeciwdziałaniem erozji gleb i ruchom masowym ziemi ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych.

− Kierujemy wsparcie dla samorządów gminnych i powiatowych, pomagając tym samym realizować potrzebne Dolnoślązakom lokalne inwestycje, takie jak np. drogi dojazdowe do gruntów rolnych. W tym roku wpłynęło łącznie 289 wniosków na zadania od ponad 120 wnioskodawców. Najwięcej środków przeznaczono na realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - to ponad 16 mln zł – mówi marszałek Cezary Przybylski.

− Dbamy o obszary wiejskie na Dolnym Śląsku. Każdego roku wspieramy dolnośląskie samorządy i przekazujemy im pieniądze na tak ważne inwestycje w gminach. W tym roku dzięki naszej dotacji zrealizowanych zostanie łącznie 137 zadań na obszarach wiejskich – dodaje wicemarszałek Grzegorz Macko.

Jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystując udzieloną pomoc finansową w formie dotacji celowych, planują wykonać 137 zadań, w tym:
- drogi dojazdowe do gruntów rolnych - 118 zadań
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania – 22 zadania
- drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 12 zadań
- zbiornik wodny służący małej retencji – 5 zadań
- przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych - 9 zadań


Łączne dofinansowanie z samorządu województwa dla jednostek samorządu terytorialnego - gmin i powiatów, na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych wynosi ponad 19,3 mln zł.

 

 

 

 

Wykaz powiatów Regionu I
którym udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

 

 

L.p.

Dotowany

Lokalizacja  - gmina

Tytuł zadania

Maksymalna kwota dotacji [zł]
w 2021 r.

 
 

1

Powiat                            Bolesławiecki

-

Zakup sprzętu pomiarowego                                          i informatycznego oraz oprogramowania

35 000

 

2

Powiat                               Jaworski

-

Zakup sprzętu pomiarowego                                          i informatycznego oraz oprogramowania

44 000

 

3

Powiat                   Kamiennogórski

Gmina              Kamienna Góra

CZADRÓW                                                            droga dojazdowa do gruntów rolnych

208 404

 

4

Powiat

Karkonoski

-

Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie
klasyfikacji gruntów

25 000

 

5

Powiat                           Karkonoski

-

Zakup sprzętu pomiarowego                                          i informatycznego oraz oprogramowania

48 000

 

6

Powiat                            Legnicki

-

Zakup sprzętu pomiarowego                                          i informatycznego oraz oprogramowania

49 000

 

7

Powiat                               Legnicki

Gmina           Chojnów

BISKUPIN                                                                     droga dojazdowa do gruntów rolnych

207 900

 

8

Powiat                          Lubański

-

Zakup sprzętu pomiarowego                                          i informatycznego oraz oprogramowania

18 000

 

9

Powiat                               Lubiński

-

Zakup sprzętu pomiarowego                                          i informatycznego oraz oprogramowania

70 000

 

10

Powiat                               Lwówecki

-

Zakup sprzętu pomiarowego                                          i informatycznego oraz oprogramowania

19 196

 

11

Powiat                               Lwówecki

Gmina  
Lubomierz

MACIEJOWIEC – POKRZYWNIK                              droga dojazdowa do gruntów rolnych

456 120

 

12

Powiat                         Polkowicki

-

Zakup sprzętu pomiarowego                                          i informatycznego oraz oprogramowania

26 000

 

13

Powiat                      Polkowicki

Gmina  
Polkowice

TRZEBCZ – KOMORNIKI                                           droga dojazdowa do gruntów rolnych

200 000

 

14

Powiat                         Zgorzelecki

-

Zakup sprzętu pomiarowego                                          i informatycznego oraz oprogramowania

30 000

 

15

Powiat                           Zgorzelecki

Gmina Zgorzelec                Gmina Sulików

KUNÓW – STUDNISKA DOLNE                                           droga dojazdowa do gruntów rolnych

168 000

 

16

Powiat                           Złotoryjski

-

Zakup sprzętu pomiarowego                                          i informatycznego oraz oprogramowania

50 000

 

17

Powiat                           Złotoryjski

Gmina
Pielgrzymka

NOWA WIEŚ GRODZISKA                                           droga dojazdowa do gruntów rolnych

150 000

 

Suma

1 804 620

 

 

 

Wykaz gmin Regionu I,
którym udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

 

 

L.p.

Dotowany

Lokalizacja  - powiat

Tytuł zadania

Maksymalna kwota dotacji [zł]
w 2021 r.

 
 

1

Gmina                            Bogatynia

zgorzelecki

KRZEWINA                                                                 droga dojazdowa do gruntów rolnych

65 940

 

2

Gmina                          Bolesławiec

bolesławiecki

KRAŚNIK GÓRNY                                                        droga dojazdowa do gruntów rolnych

291 774

 

3

Gmina                              Chojnów

legnicki

GOLISZÓW                                                               droga dojazdowa do gruntów rolnych

205 800

 

4

Gmina                            Gaworzyce

polkowicki

GAWORZYCE                                                          droga dojazdowa do gruntów rolnych

277 200

 

5

Gmina                            Gaworzyce

polkowicki

KOŹLICE XV

droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW

764 500

 

6

Gmina                                 Głogów

głogowski

SERBY                                                                           droga dojazdowa do gruntów rolnych

153 000

 

7

Gmina Miejska

 Głogów

głogowski

GŁOGÓW                                                                    droga dojazdowa do gruntów rolnych

73 000

 

8

Gmina                             Grębocice

polkowicki

RETKÓW                                                                      droga dojazdowa do gruntów rolnych

96 285

 

9

Gmina                             Gromadka

bolesławiecki

WIERZBOWA                                                          droga dojazdowa do gruntów rolnych

194 250

 

10

Gmina                                      Kamienna Góra

kamiennogórski

KRZESZÓW                                                            droga dojazdowa do gruntów rolnych

54 180

 

11

Gmina                                   Kotla

głogowski

KOTLA                                                                         droga dojazdowa do gruntów rolnych

92 430

 

12

Gmina                             Krotoszyce

legnicki

CZERWONY KOŚCIÓŁ                                                         droga dojazdowa do gruntów rolnych

197 190

 

13

Gmina                                 Legnickie Pole

legnicki

RACZKOWA – MĄKOLICE                                                          droga dojazdowa do gruntów rolnych

256 600

 

14

Gmina                                      Lubań

lubański

MŚCISZÓW                                                               droga dojazdowa do gruntów rolnych

105 000

 

15

Gmina i Miasto                                      Lwówek Śląski

lwówecki

LWÓWEK ŚLĄSKI                                                 droga dojazdowa do gruntów rolnych

189 000

 

16

Gmina                                      Marciszów

kamiennogórski

MARCISZÓW                                                            droga dojazdowa do gruntów rolnych

137 592

 

17

Gmina                         Męcinka

jaworski

PIOTROWICE                                                                     droga dojazdowa do gruntów rolnych

85 770

 

18

Gmina                         Mściwojów

jaworski

MŚCIWOJÓW                                                         przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych

30 000

 

19

Gmina                         Mściwojów

jaworski

NIEDASZÓW II
droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW

465 800

 

20

Gmina                         Mściwojów

jaworski

TARGOSZYN                                                         droga dojazdowa do gruntów rolnych

24 360

 

21

Gmina                        Nowogrodziec

bolesławiecki

ZEBRZYDOWA                                                         droga dojazdowa do gruntów rolnych

198 030

 

22

Gmina                             Osiecznica

bolesławiecki

ŁAWSZOWA                                                         droga dojazdowa do gruntów rolnych

126 000

 

23

Gmina                         Paszowice

jaworski

PASZOWICE                                                            droga dojazdowa do gruntów rolnych

158 550

 

24

Gmina                             Pielgrzymka

złotoryjski

TWARDOCICE                                                         droga dojazdowa do gruntów rolnych

143 640

 

25

Gmina                             Pieńsk

zgorzelecki

PIEŃSK                                                                      droga dojazdowa do gruntów rolnych

84 000

 

26

Gmina                                      Platerówka

lubański

PLATERÓWKA                                                       droga dojazdowa do gruntów rolnych

102 900

 

27

Gmina                            Prochowice

legnicki

DĄBIE                                                                       droga dojazdowa do gruntów rolnych

115 500

 

28

Gmina                             Radwanice

polkowicki

PRZESIECZNA                                                           droga dojazdowa do gruntów rolnych

105 500

 

29

Gmina                                Rudna

lubiński

CHOBIENIA                                                          droga dojazdowa do gruntów rolnych

113 500

 

30

Gmina                                      Siekierczyn

lubański

SIEKIERCZYN                                                             droga dojazdowa do gruntów rolnych

208 950

 

31

Gmina                                      Siekierczyn

lubański

SIEKIERCZYN                                                             zbiornik wodny służący małej retencji

36 000

 

32

Gmina                                      Stara Kamienica

karkonoski

KROMNÓW                                                            droga dojazdowa do gruntów rolnych

57 264

 

33

Gmina                           Sulików

zgorzelecki

MAŁA WIEŚ DOLNA                                                                      droga dojazdowa do gruntów rolnych

100 800

 

34

Gmina                                Warta Bolesławiecka

bolesławiecki

WARTA BOLESŁAWIECKA – TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI                                                         droga dojazdowa do gruntów rolnych

207 900

 

35

Gmina                         Wądroże Wielkie

jaworski

BIELANY                                                                    droga dojazdowa do gruntów rolnych

29 400

 

36

Gmina                            Węgliniec

zgorzelecki

STARY WĘGLINIEC                                                droga dojazdowa do gruntów rolnych

105 000

 

37

Gmina                               Zgorzelec

zgorzelecki

TYLICE                                                                      droga dojazdowa do gruntów rolnych

107 940

 

38

Gmina  Miejska                            Złotoryja

złotoryjski

ZŁOTORYJA                                                           droga dojazdowa do gruntów rolnych

138 600

 

39

Gmina                                  Złotoryja

złotoryjski

LUBIATÓW                                                                        droga dojazdowa do gruntów rolnych

210 000

 

40

Gmina                               Żukowice

głogowski

KROMOLIN                                                                 droga dojazdowa do gruntów rolnych

29 500

 

Suma

6 138 645

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz powiatów Regionu II
którym udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

 

 

 

L.p.

Dotowany

Lokalizacja  - gmina

Tytuł zadania

Maksymalna kwota dotacji [zł]
w 2021 r.

 
 

1

Powiat

Dzierżoniowski

-

Zakup sprzętu pomiarowego                                          i informatycznego oraz oprogramowania

78 000

 

2

Powiat

Kłodzki

Gmina
Kłodzko

JASZKOWA DOLNA -
ŻELAZNO - MARCINÓW

droga dojazdowa do gruntów rolnych

130 540

 

3

Powiat

Świdnicki

-

Zakup sprzętu pomiarowego                                          i informatycznego oraz oprogramowania

40 000

 

4

Powiat

Wałbrzyski

-

Zakup sprzętu pomiarowego                                          i informatycznego oraz oprogramowania

60 000

 

5

Powiat

Ząbkowicki

-

Zakup sprzętu pomiarowego                                          i informatycznego oraz oprogramowania

59 000

 

Suma

367 540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz gmin Regionu II,
którym udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

 

 

 

L.p.

Dotowany

Lokalizacja  - powiat

Tytuł zadania

Maksymalna kwota dotacji [zł]
w 2021 r.

 
 

1

Gmina

Bielawa

dzierżoniowski

PÓŁNOC

droga dojazdowa do gruntów rolnych

72 450

 

2

Gmina

Czarny Bór

wałbrzyski

JACZKÓW

droga dojazdowa do gruntów rolnych

74 040

 

3

Gmina

Dzierżoniów

dzierżoniowski

PIŁAWA DOLNA IV

droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW

1 500 000

 

4

Gmina

Kłodzko

kłodzki

WOJBÓRZ

droga dojazdowa do gruntów rolnych

84 420

 

5

Gmina

Lewin Kłodzki

kłodzki

DARNKÓW

droga dojazdowa do gruntów rolnych

41 580

 

6

Gmina

Łagiewniki

dzierżoniowski

ŁAGNIEWNIKI

droga dojazdowa do gruntów rolnych

108 360

 

7

Gmina

Marcinowice

świdnicki

TĄPADŁA

droga dojazdowa do gruntów rolnych

172 200

 

8

Gmina

Międzylesie

kłodzki

DŁUGOPOLE GÓRNE

droga dojazdowa do gruntów rolnych

74 466

 

9

Gmina

Nowa Ruda

kłodzki

DZIKOWIEC

droga dojazdowa do gruntów rolnych

110 880

 

10

Gmina
Polanica - Zdrój

kłodzki

NOWY WIELISŁAW - SOKOŁÓWKA

droga dojazdowa do gruntów rolnych

383 544

 

11

Gmina

Radków

kłodzki

ŚCINAWKA ŚREDNIA

droga dojazdowa do gruntów rolnych

176 400

 

12

Gmina

Stoszowice

ząbkowicki

RÓŻANA - GRODZISZCZE

przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom

masowym ziemi na gruntach rolnych

29 900

 

13

Gmina

Strzegom

świdnicki

GOCZAŁKÓW

droga dojazdowa do gruntów rolnych

128 900

 

14

Gmina

Strzegom

świdnicki

TOMKOWICE

droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW

721 650

 

15

Gmina

Walim

wałbrzyski

DZIEĆMOROWICE

droga dojazdowa do gruntów rolnych

57 960

 

16

Gmina

Ząbkowice Śląskie

ząbkowicki

PAWŁOWICE

droga dojazdowa do gruntów rolnych

72 450

 

17

Gmina

Ziębice

ząbkowicki

NOWY DWÓR

droga dojazdowa do gruntów rolnych

64 680

 

18

Gmina

Złoty Stok

ząbkowicki

MĄKOLNO

droga dojazdowa do gruntów rolnych

249 480

 

Suma

4 123 360

 

 

 

 

Wykaz powiatów Regionu III
którym udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

 

L.p.

Dotowany

Lokalizacja  - gmina

Tytuł zadania

Maksymalna kwota

dotacji [zł]
w 2021 r.

 
 

1

Powiat

Górowski

-

Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie
klasyfikacji gruntów

10 000

 

2

Powiat                                Górowski

-

Zakup sprzętu pomiarowego

i informatycznego oraz oprogramowania

43 000

 

3

Powiat                                      Milicki

-

Zakup sprzętu pomiarowego

i informatycznego oraz oprogramowania

30 000

 

4

Powiat                                     Milicki

Gmina                   Milicz

WZIĄCHOWO WIELKIE - GĄDKOWICE
droga dojazdowa do gruntów rolnych

155 000

 

5

Powiat

Oleśnicki

-

Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie
klasyfikacji gruntów

5 000

 

6

Powiat                                Oleśnicki

-

Zakup sprzętu pomiarowego

i informatycznego oraz oprogramowania

40 000

 

7

Powiat                        Strzeliński

Gmina        
Borów

BORECZEK – BOREK STRZELIŃSKI

przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych

26 600

 

8

Powiat                              Strzeliński

Gmina    Kondratowice

PODGAJ

droga dojazdowa do gruntów rolnych

193 800

 

9

Powiat                        Strzeliński

Gmina
Przeworno

PRZEWORNO – CIERPICE

przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych

11 400

 

10

Powiat                        Strzeliński

Gmina

Wiązów

WIĄZÓW – WAWRZĘCICE

przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych

22 800

 

11

Powiat                            Średzki

-

Zakup sprzętu pomiarowego

i informatycznego oraz oprogramowania

50 000

 

12

Powiat                            Średzki

Gmina          
Środa Śląska

SŁUP

droga dojazdowa do gruntów rolnych

99 000

 

13

Powiat

 Trzebnicki

-

Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie
klasyfikacji gruntów

20 000

 

14

Powiat                           Trzebnicki

-

Zakup sprzętu pomiarowego

i informatycznego oraz oprogramowania

25 000

 

15

Powiat                             Trzebnicki

Gmina           Żmigród

DOBROSŁAWICE- PRZEDKOWICE

droga dojazdowa do gruntów rolnych

100 900

 

16

Powiat                             Wołowski

-

Zakup sprzętu pomiarowego

i informatycznego oraz oprogramowania

40 000

 

17

Powiat                             Wołowski

Gmina              Wołów

PEŁCZYN

droga dojazdowa do gruntów rolnych

80 000

 

18

Powiat

 Wrocławski

-

Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie
klasyfikacji gruntów

40 000

 

19

Powiat                           Wrocławski

-

Zakup sprzętu pomiarowego

i informatycznego oraz oprogramowania

92 000

 

Suma

1 084 500

 

 

 

Wykaz gmin Regionu III,
którym udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

 

 

L.p.

Dotowany

Lokalizacja  - powiat

Tytuł zadania

Maksymalna kwota dotacji [zł]
w 2021 r.

 
 

1

Miasto i Gmina Bierutów

oleśnicki

ZBYTOWA

droga dojazdowa do gruntów rolnych

221 760

 

2

Gmina                      Borów

strzeliński

BOREK STRZELIŃSKI

droga dojazdowa do gruntów rolnych

63 000

 

3

Gmina                   Cieszków

milicki

DZIADKOWO

droga dojazdowa do gruntów rolnych

117 180

 

4

Gmina                   Czernica

wrocławski

NADOLICE WIELKIE

droga dojazdowa do gruntów rolnych

54 000

 

5

Gmina                 Dobroszyce

oleśnicki

DOBROSZYCE

droga dojazdowa do gruntów rolnych

126 000

 

6

Gmina                Dziadowa Kłoda

oleśnicki

DALBOROWICE

droga dojazdowa do gruntów rolnych

189 000

 

7

Gmina                           Góra

górowski

CZERNINA DOLNA

droga dojazdowa do gruntów rolnych

73 080

 

8

Gmina                   Jordanów Śląski

wrocławski

JANÓWEK

droga dojazdowa do gruntów rolnych

262 500

 

9

Gmina              Kondratowice

strzeliński

BŁOTNICA

droga dojazdowa do gruntów rolnych

71 400

 

10

Gmina                Kostomłoty

średzki

ŚWIDNICA POLSKA - BUDZISZÓW

droga dojazdowa do gruntów rolnych

240 000

 

11

Gmina              
Krośnice

milicki

PIERSTNICA

droga dojazdowa do gruntów rolnych

210 900

 

12

Gmina               Międzybórz

oleśnicki

NIWKI KSIĄŻĘCE

droga dojazdowa do gruntów rolnych

264 180

 

13

Gmina                   Miękinia

średzki

BRZEZINKA ŚREDZKA

droga dojazdowa do gruntów rolnych

325 500

 

14

Gmina                 
Milicz

milicki

RUDAWA MILICKA – STAWIEC- PRACZE- SŁĄCZNO- PIĘKOCIN- MILICZ

przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych

29 000

 

15

Gmina                 
Milicz

milicki

NOWY ZAMEK

droga dojazdowa do gruntów rolnych

109 200

 

16

Gmina                   Niechlów

górowski

ŁĘKANÓW

droga dojazdowa do gruntów rolnych

54 600

 

17

Gmina

 Niechlów

górowski

NARATÓW III

droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW

850 000

 

18

Gmina

 Niechlów

górowski

NARATÓW IV

droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW

357 850

 

19

Gmina               Niechlów

górowski

SICINY

przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych

3 750

 

20

Gmina               Niechlów

górowski

WRONINIEC

przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych

10 500

 

21

Gmina                     Oborniki Śląskie

trzebnicki

OSOLIN

droga dojazdowa do gruntów rolnych

65 200

 

22

Gmina                   Oleśnica

oleśnicki

PONIATOWICE

droga dojazdowa do gruntów rolnych

84 000

 

23

Gmina                      Oława

oławski

CHWALIBOŻYCE

droga dojazdowa do gruntów rolnych

132 720

 

24

Gmina                Przeworno

strzeliński

CIERPICE

droga dojazdowa do gruntów rolnych

115 500

 

25

Gmina                  Siechnice

wrocławski

GROBLICE

droga dojazdowa do gruntów rolnych

76 650

 

26

Gmina                       Syców

oleśnicki

DROŁTOWICE

droga dojazdowa do gruntów rolnych

76 650

 

27

Gmina                           Środa Śląska

średzki

CESARZOWICE

droga dojazdowa do gruntów rolnych

89 000

 

28

Gmina                Twardogóra

oleśnicki

OLSZÓWKA 

droga dojazdowa do gruntów rolnych

93 000

 

29

Gmina                       Udanin

średzki

UDANIN - PICHOROWICE

droga dojazdowa do gruntów rolnych

300 000

 

30

Gmina                    Wąsosz

górowski

WIKLINA

droga dojazdowa do gruntów rolnych

189 000

 

31

Gmina                   Wąsosz

górowski

DROZDOWICE WIELKIE – PŁOSKI – ZBAKÓW GÓRNY - WIEWIERZ

przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych

25 830

 

32

Gmina                     Wiązów

strzeliński

STARY WIĄZÓW

droga dojazdowa do gruntów rolnych

168 000

 

33

Gmina                    Wińsko

wołowski

RAJCZYN

droga dojazdowa do gruntów rolnych

105 000

 

34

Gmina                        Wisznia Mała

trzebnicki

MALIN

droga dojazdowa do gruntów rolnych

98 700

 

35

Gmina                    Wrocław

m. Wrocław

zakup sprzętu pomiarowego

i informatycznego oraz oprogramowania

98 000

 

36

Gmina                   Zawonia

trzebnicki

PRAWOCICE

droga dojazdowa do gruntów rolnych

27 300

 

37

Gmina                   Żmigród

trzebnicki

LASKOWA

droga dojazdowa do gruntów rolnych

399 000

 

38

Gmina                    Żórawina

wrocławski

SUCHY DWÓR

droga dojazdowa do gruntów rolnych

47 500

 

Suma

5 824 450

 

 

 

 

 

 

 

Łączna kwota pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa Dolnośląskiego

na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych Regionów I-III

 

L.p.

Dotowany

Maksymalna kwota dotacji [zł]
w 2021 r.

1

powiaty

3 256 660

2

gminy

16 086 455

RAZEM

19 343 115

 

Telewizja Sudecka

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www. tvsudecka.pl z siedzibą w Bielawie, 58-260, ul. Jana III Sobieskiego 17a, jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe