Garaż na sprzedaż – przetarg

  • 22.01.2021, 13:35 (aktualizacja 22.01.2021, 13:36)
  • Telewizja Sudecka
Garaż na sprzedaż – przetarg
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności zabudowanej garażem działki nr 553 obręb Osiedle położonej na terenie miasta Bielawa w rejonie os. XXV-Lecia.

Garaż stanowiący własność Gminy Bielawa jest w złym stanie technicznym (wyposażony jedynie w nieczynną instalację elektryczną). Wadium w wysokości 5.000,00 zł należy wpłacić na rachunek Gminy Bielawa: Santander Bank Polska S.A. I oddział Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej do 12 lutego 2021 r.

Cena wywoławcza wynosi 25.000,00 zł. Przetarg odbędzie się 18 lutego 2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie, telefon (74) 832-87-94, [email protected]

Szczegóły:

https://um.bielawa.pl/pl/nieruchomosci-przetargi/garaze

 

Telewizja Sudecka

Zdjęcia (2)

Podziel się:


Pozostałe