KIM SĄ RADNI DZIERŻONIOWA, PREZENTACJA SYLWETEK

  • 31.01.2019, 11:47
  • Telewizja Sudecka
KIM SĄ RADNI DZIERŻONIOWA, PREZENTACJA SYLWETEK
Przybliżamy sylwetki dzierżoniowskich radnych i najważniejsze informacje o Radzie Miejskiej Dzierżoniowa. Przypominamy także, że od tego roku sesje są transmitowane na żywo w internecie. Szczegółowe informacje o pracy, kompetencjach i zadaniach radnych znajdziemy m.in. na stronie miasta dzierzoniow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Adam Bagiński
Dyrektor w klubie MZKS Lechia Dzierżoniów, członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Był radnym w latach 2010 – 2014, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta. Inicjator powstania placu zabaw wraz z elementami siłowni plenerowej na os. Kolorowym w ramach I edycji Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. Obecnie radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji (2018–2023), przewodniczy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Ryszard Borek
Z zawodu mgr inż. budownictwa, uprawniony projektant i kierownik budowy, rzeczoznawca budowlany i majątkowy. W latach 1977-1985 kierował inwestycjami i budowami, a następnie zarządzał przedsiębiorstwem budowlanym. Od 1985 r. prowadzi działalność gospodarczą, od 1988 r. jest współwłaścicielem i prezesem projektowo-budowlanej Spółki „BIODOM” w Dzierżoniowie. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim z prawa inwestycyjnego(1979 r.), studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej z technologii i organizacji remontów, modernizacji i rekonstrukcji obiektów budowlanych (1989 r.), studia podyplomowe na Akademia Rolniczej we Wrocławiu z wyceny nieruchomości (1995 r.), a także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z analizy ekonomicznej w systemach zarządzania przedsiębiorstwem (2004 r.) i z wyceny przedsiębiorstwa (2007 r). Był członkiem Komisji Planowania Rady Miejskiej I kadencji oraz radnym Dzierżoniowa II kadencji (1994-1998). Od 25 lat działacz lokalnego samorządu gospodarczego: założyciel i przewodniczący Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Dzierżoniowskiej, założyciel, pierwszy prezydent i wieloletni wiceprezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy. Odznaczony Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej. Wieloletni aktywny działacz samorządu zawodowego – m. in. od 2002 r. do chwili obecnej członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu. Odznaczony Honorową Złotą Odznaką Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Od 1975 r. członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa O/Wałbrzych. Odznaczony Honorową Złotą Odznaką PZITB. Od 1995 r. członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu, w latach 2012-2018 wiceprezes i członek zarządu. Odznaczony Honorową Złotą Odznaką SRM we Wrocławiu. Członek Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego w Dzierżoniowie i Stowarzyszenia „Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”. Wieloletni prezes i członek zarządu Dzierżoniowskiego Towarzystwa Tenisowego. Zainteresowania: sport, polityka, historia. Aktywnie uprawia tenis ziemny i jazdę na nartach.

Irena Bukalska
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1970 r. mieszkanka Dzierżoniowa. Z zawodu nauczycielka, pracowała w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W latach 1986-88 pełniła funkcję doradcy metodycznego Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Wałbrzychu. W latach 1990-98 pracowała w Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu, pełniąc funkcję wizytatora szkół podstawowych powiatu dzierżoniowskiego. Od 1980 r. zaangażowana w działalność na rzecz budowania wolnej Polski. Była członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Klubu Inteligencji Katolickiej. Założyła koło NSZZ Solidarność w SP 5. Jest współzałożycielką podziemnej Tymczasowej Okręgowej Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” i współzałożycielką w szkołach powiatu dzierżoniowskiego 14 podziemnych kół NSZZ „S”. W okresie stanu wojennego była bibliotekarką i kolportowała wydawnictwa bezdebitowe. Pełniła funkcję sekretarza Komitetu Obywatelskiego „S” Ziemi Dzierżoniowskiej i współorganizowała pierwsze wolne wybory w powiecie. Obecnie jest przewodniczącą Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego ziemi dzierżoniowskiej i członkiem Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego. Bezpartyjna. Była radną I kadencji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego i radną V kadencji Rady Miasta Dzierżoniowa. Pracowała w biurach poselskich posłów PiS-u, obecnie w biurze posła Michała Dworczyka. Odznaczona srebrną i złotą odznaką NSZZ „Solidarność”, w 2012 r. otrzymała medal „Niezłomni” od NSZZ „S” Dolny Śląsk za działalność opozycyjną, a w 2017 r. odznakę honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej”. W 2018 r. odznaczona Medalem 100–lecia Odzyskania Niepodległości premiera Mateusza Morawieckiego.

Marian Andrzej Darakiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa, w poprzedniej kadencji był jej wiceprzewodniczącym. Ma żonę Ewę, emerytowaną nauczycielkę, pięcioro dzieci: Huberta (1980 r., Joannę (1982 r.), Agnieszkę (1984 r.), Janusza (1994 r.), Andrzeja (1996 r.) oraz sześcioro wnucząt. Będąc radnym pracował w Komisji Budżetu, Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego oraz w Komisji Mieszkaniowej. Pełnił funkcję prezesa Dzierżoniowskiego Klubu Karate Kyokushin. Pracuje w rodzinnej firmie „Darjam” Sp. z o.o. Jako samorządowiec ma dużą wrażliwość społeczną, dlatego zamierza kontynuować dialog z każdym, komu bliski jest rozwój miasta. Chce podjąć działania w kierunku rewitalizacji i poprawy estetyki miejsc wskazywanych przez mieszkańców.

Agnieszka Denysiak
Ekonomistka, prywatny przedsiębiorca, absolwentka wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i podyplomowych studiów podatkowych. W Radzie Miejskiej Dzierżoniowa zasiada po raz drugi. W pracy radnej zajmuje się m.in. nadzorem nad gospodarnym zarządzaniem finansami miasta i bieżącymi sprawami mieszkańców. Pracuje w Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Finansów. Była jedną z inicjatorek wybudowania przy ul. Kopernika ważnego dla tej części miasta placu zabaw i siłowni na otwartym powietrzu. Również dzięki jej staraniom m.in. mieszkańcy ul. Ciasnej wreszcie będą mogli cieszyć się swoją nową drogą.

Radosław Drabczyk
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta, członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Od wielu lat jest zaangażowany w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na naszym terenie, od dwóch lat jest szefem dzierżoniowskiego Sztabu WOŚP. W latach 2017-2018 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia HELP DDZ w Dzierżoniowie. Zawodowo od 18 lat związany jest z firmą Frankonia Poland, w której obecnie jest kierownikiem ds. logistyki i magazynu. Jest inicjatorem projektu pn. „Złota Przystań”, który będzie zrealizowany na os. Złotym w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. Absolwent dzierżoniowskiego „Ekonomika” i wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Ma 38 lat, od urodzenia mieszka w Dzierżoniowie i tutaj wraz z żoną Teresą wychowuje córkę i syna. Dwa główne tematy, które zamierza realizować podczas tej kadencji Rady Miejskiej, to bezpieczeństwo i estetyka miasta. Niezmiernie ważne jest dla niego utrzymanie stałych kontaktów z mieszkańcami i reagowanie na zgłaszane przez nich problemy.

Grażyna Juraszek
Absolwentka Studium Budowlanego w Świdnicy. Pracuje w dzierżoniowskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. przy ul. Bielawskiej 15 w Referacie Wspólnot Mieszkaniowych. Mężatka, ma troje dorosłych dzieci. Radna poprzednich kadencji. Pracowała w Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta, Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Komisji Rewizyjnej oraz doraźnej Komisji Statutowej. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji.

Maciej Kiesewetter
Do wyborów samorządowych szedł z hasłem „Dobry gospodarz Twojego osiedla”. Chciałby stworzyć skuteczny kanał wzajemnej komunikacji, który pozwoli mieszkańcom osiedli zgłaszać ważne tematy, wymieniać opinie i pomysły. Specjalnie do tego celu chce w najbliższych tygodniach przygotować stronę na Facebooku oraz uruchomić dyżurny numer telefonu. Uważa, że obecnie brakuje tego pierwszego rozwiązania szczególnie na os. Tęczowym. Ma wyższe wykształcenie zdobyte na Wydziale Prawa i Administracji oraz studia podyplomowe „Psychologia w Biznesie”. Od ponad 20 lat pracuje w firmach handlowych, głównie na stanowiskach kierowniczych jako menadżer kilkunastoosobowych zespołów. W wolnym czasie uwielbia gotować i rozwijać z małżonką wspólną pasję, jaką jest taniec towarzyski. Jest wnukiem pierwszego dyrektora technicznego ZR "DIORA" inż. Tadeusza Kiesewettera.Od urodzenia jest mieszkańcem Dzierżoniowa. Z żoną Barbarą wychowuje dwie córki.

Roman Kowalczyk
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa, członek Prawa i Sprawiedliwości. Jest żonaty, ma jedną córkę. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ma wykształcenie wyższe. Jest pracownikiem WiK Spółka z o.o. w Dzierżoniowie od prawie 35 lat, w tym 9 lat jako kierownik Biura Obsługi Klienta. Radny V kadencji Rady Miejskie Dzierżoniowa. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, jako skarbnik od 2007 do 2018 r. Założyciel i członek Stowarzyszenia Obywatelski Rusz Patriotyczny, do 2018 r. był jego wiceprezesem. Był też przewodniczącym Rady Programowej DOK-u oraz członkiem Rady Programowej Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. Ponadto jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Remontu i Renowacji Zabytkowego Kościoła pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. Aktywny krwiodawca, współorganizator wielu inicjatyw społecznych.

Paweł Kowalski
Pielęgniarz, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego, pracuje w Pogotowiu Ratunkowym w Dzierżoniowie oraz Hospicjum Św. Świerada. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za swoją społeczną działalność na rzecz mieszkańców Dzierżoniowa i powiatu m.in przez burmistrza Dzierżoniowa w 2017 r. i 2018 r., starostę powiatu dzierżoniowskiego w 2016 r., 2017 r. i 2018 r., wójta gminy Dzierżoniów w 2016 r. oraz prezesa NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie za szczególną empatię oraz niezwyczajną chęć niesienia pomocy. W 2017 r. otrzymał najwyższe odznaczenie zawodowe „Złoty Czepek” za codzienny trud i zaangażowanie, za wrażliwość, za szerzenie zasad etyki i pomoc ludziom potrzebującym. Współpracuje z ośrodkiem szkoleń „IDEA” w Świdnicy, dla którego szkoli pielęgniarki z RKO na Dolnym Śląsku (Świdnica, Dzierżoniów, Bolesławiec, Wolsztyn, Wałbrzych, Nowogrodziec, Polanica Zdrój, Ziębice). Od 8 lat radny Rady Miasta Dzierżoniowa.

Jarosław Kresa
Żonaty (żona Dorota), ojciec 19-letniego Łukasza (studenta 1. roku militarioznawstwa), wykształcenie wyższe - filologia polska. Szef Klubu Radnych PiS, sekretarz klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa III i VI kadencji, w latach 2000-2002 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Członek Prawicy Rzeczypospolitej, sekretarz Klubu „Gazety Polskiej” Dzierżoniów II, inicjator stworzenia i wiceprezes Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego, członek Prometejskiego Klubu Przyjaciół Gruzji. Inicjator powstania, współzałożyciel i dowódca Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58. Pułku Piechoty (4 psw). Uczestnik legendarnych inscenizacji historycznych na Westerplatte, pod Kockiem i pod Mławą. Uhonorowany Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, a także Medalem 60-lecia Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników. Organizator wielu uroczystości historycznych i patriotycznych na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Komendant honorowy jednostki strzeleckiej 1919 Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Szachista. Redaktor naczelny miesięcznika „Twoja Spółdzielnia”, koordynator Spółdzielczego Domu Kultury SM w Dzierżoniowie. W przeszłości m.in.: dziennikarz „Tygodnika Wałbrzyskiego”, miesięcznika „Diora”, „Radia Sudety” oraz współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny „Tygodnika Dzierżoniowskiego”. W latach 1984-2003 zawodnik, trener drużyn młodzieżowych, a także prezes MZKS „Lechia” Dzierżoniów. Autor książek: „Lechia na koniec tysiąclecia” oraz „Tewzadze – gruziński obrońca Warszawy”, opowiadającej o losach gruzińskiego oficera kontraktowego w Wojsku Polskim, jednego z głównych dowódców obrony Warszawy w 1939 r.

Sebastian Maniak
Prywatny przedsiębiorca, główny szkoleniowiec w Sportowym Klubie Taekwon-do TIGER Dzierżoniów, dwukrotny mistrz świata w taekwon-do i były członek kadry narodowej juniorów w piłce ręcznej. Pełni funkcję prezesa w Polskim Zrzeszeniu Taekwon-do ITF. Jest absolwentem SP 5, Szkoły Sportowej im J. Kusocińskiego, Radiobudy oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Radny Rady Miejskiej VII i VIII kadencji, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji i Spraw Społecznych i jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Działa w stowarzyszeniu Nowoczesny Dzierżoniów. Prywatnie: żona Monika (socjolog), troje dzieci: Lena (14 lat, działa aktywnie jako radna Młodzieżowej Rady Miasta Dzierżoniowa), Aleks (12 lat) i Alan (6 lat).

Jarosław Perlak
Radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa VII i VIII kadencji, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta oraz członka Komisji Edukacji i Spraw Społecznych. Od 2011 r. jest przedstawicielem Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Pracuje w administracji w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej REHA - MED w Dzierżoniowie. Aktywnie działa w Towarzystwie Miłośników Dzierżoniowa oraz stowarzyszeniu Help DDZ – jako wolontariusz i sztabowiec Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest miłośnikiem turystyki i przyrody - inicjatorem wspólnego upiększania i zakładania terenów zielonych w Dzierżoniowie. Współorganizuje akcję „Polska w Kwiatach” w naszym mieście oraz konkurs „Piękno Kwiatów i zieleni wokół nas”.

Mirosław Piorun
Jest współtwórcą i członkiem Obywatelskiego Bloku Samorządowego. Ma żonę, dwie córki i dwie wnuczki. Wykształcenie wyższe o kierunku bezpieczeństwo narodowe, specjalność - bezpieczeństwo państwa. W samorządzie od 2002 r. Pracował w Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji i Spraw Społecznych. Od 2003 do 2010 r. był przewodniczącym doraźnej Komisji Statutowej. W kadencjach V, VI i VIII był wiceprzewodniczącym, a w VII kadencji przewodniczącym Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Zawodowo związany był z Diorą – jako kontroler jakości wyrobów, OHP w Dzierżoniowie, firmą Toner – jako księgowy, firmą Tailor – jako główny księgowy. Obecnie na emeryturze.

Marcin Rak
Od urodzenia jest mieszkańcem Dzierżoniowa. Ma wykształcenie wyższe, jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jego pasją jest sport i zarażanie nim innych. Reprezentował Dzierżoniów w wielu zawodach sportowych, nawet na poziomie międzynarodowym. W 2010 r. rozpoczął pracę z dziećmi i młodzieżą jako animator zajęć sportowych m. in. w Przedszkolu Publicznym nr 1, Szkole Podstawowej nr 9 i jako trener grup młodzieżowych Lechii Dzierżoniów. Jest współautorem projektu, dzięki któremu w ramach budżetu obywatelskiego przy Skwerze Seniora i Juniora powstaną w 2019 r. miejsca piknikowe. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz członka Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego.

Jarosław Rudnicki
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa, członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta. W Radzie Miejskiej Dzierżoniowa rozpoczął trzecią kadencję. Podkreśla, że Dzierżoniów to jego dom i miejsce, do którego zawsze wraca z przyjemnością. Prywatnie mąż Marzeny i tata Mai. Dyżur: każdy ostatni wtorek miesiąca od 15.30 do 16:30. Kontakt: tel. 500 078 618 lub e-mail: [email protected]

Kazimierz Szabat
Urodził się w rodzinie chłopskiej we wsi Polichna w województwie lubelskim. Od 1974 r. mieszkaniec Dzierżoniowa. Żonaty, dwóch synów. Ekonomista, księgowy. Związany ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, działający na rzecz ich rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wieloletni pracownik i działacz lokalnych i wojewódzkich organów statutowych Spółdzielczości Inwalidów. Przewodniczący Rady Nadzorczej SI „Ślęża” oraz członek Rady Nadzorczej Regionalnego Związku Spółdzielczości Inwalidów we Wrocławiu. Ekspert ekonomiczny ZZ NSZZ „Solidarność” Spółdzielczości Pracy. Działacz Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczości Pracy „Start” w Wałbrzychu. Wielokrotny medalista, mistrz Polski inwalidów w narciarstwie. Odznaczony tytułem „Zasłużony dla województwa wałbrzyskiego”. Członek partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Klubu Gazeta Polska. Zaangażowany w życie społeczne i integrację środowisk prawicowych.

Bolesław Wilkos
Wykształcenie wyższe, żonaty ,dwie córki. Pracownik sklepu Kaprys na os. Błękitnym. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej IV kadencji, radny VI i VII kadencji. Obecnie przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jest również członkiem zespołu do spraw funkcjonowania Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dyżur w Biurze Rady Miejskiej pełni w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 10.00-11.00. Kontakt telefoniczny pod numerem 693 810 444.

Maciej „Perła” Woźniak
Jest koszykarzem z pasji i zawodu, z wykształcenia menadżerem sportu i licencjonowanym trenerem koszykówki. Podjął kolejne studia - nauczycielskie. Jest założycielem klubu B-Ball, pomysłodawcą i organizatorem najstarszego i cenionego turnieju koszykówki ulicznej w Polsce. Od trzech lat jest koordynatorem Alei Bajkowych Gwiazd. Od 2014 r. działa jako radny. Sprawując tą funkcję aktywnie uczestniczył w powstawaniu placów zabaw i siłowni plenerowych. Mocno wspierał zapewnienie miejsc w żłobkach dla wszystkich chętnych dzieci z Dzierżoniowa i utworzenie Centrum Seniora. Zależało mu na nawiązaniu współpracy między miastem i spółdzielnią. Za działania te został wybrany najlepszym radnym w Dzierżoniowie w plebiscycie Gazety Wrocławskiej - „Radny na Medal” kadencji 2014-2018. Chciałby w dalszym ciągu wspierać rozwój dzierżoniowskiego sportu i m.in. przywrócić rozgrywki międzyszkolne. Od urodzenia jest związany z dzierżoniowskimi osiedlami. Z żoną Martą wychowuje dwóch synów.

Zbigniew Zeń
Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci i dwóch wnuków. Pracuje w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Dzierżoniowie na stanowisku prezesa zarządu. Jest pełnomocnikiem Komitetu Miejskiego Prawo i Sprawiedliwość w Dzierżoniowie, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia na Rzecz Remontu i Renowacji Zabytkowego Kościoła pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. Współorganizator corocznych "Marszów dla Życia i Rodziny". Był radnym Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji. W jesiennych wyborach startował z listy PiS-u. Jest członkiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta, a także Zarządu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7. Interesuje się sportem i turystyką - szczególnie turystyką górską. W wolnych chwilach gra na gitarze i harmonijce ustnej.

Ireneusz Żygadło
Bezpieczeństwo mieszkańców i jakość powietrza to dwa najważniejsze obszary, na których chce skupić w tej kadencji. Priorytetem jest dla niego także modernizacja ulic oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych na osiedlach. Za bardzo istotną kwestię uważam też rozwiązanie problemu gołębi na terenie osiedli mieszkaniowych, zadbanie o park osiedlowy pomiędzy Jasnym i Błękitnym oraz o park im. Janusza Kusocińskiego. Ma 52 lata, wykształcenie wyższe magisterskie z zarządzania. Od urodzenia jest mieszkańcem Dzierżoniowa, od wielu lat pracuje w Polskiej Spółce Gazownictwa, w której zarządza eksploatacją sieci gazowej. Jest radnym Rady Miejskiej Dzierżoniowa poprzedniej i obecnej kadencji oraz przewodniczącym Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego. Aktywnie działa w wielu organizacjach. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem dorosłej już córki.


 

 

Telewizja Sudecka

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www. tvsudecka.pl z siedzibą w Bielawie, 58-260, ul. Jana III Sobieskiego 17a, jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe