W SPRAWIE KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA

  • 25.07.2017, 09:49
  • Telewizja Sudecka
W SPRAWIE KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA
W sprawie Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania oraz ustawy o równym traktowaniu.

W ubiegłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował, że ustawa o równym traktowaniu jest nieskuteczna. Świadczy o tym fakt, że w ciągu pięciu lat od uchwalenia ustawy, na jej podstawie toczyło się w Polsce zaledwie pięć postępowań sądowych. Z badań przeprowadzonych przez RPO wynika, że 85 proc. osób, które doświadczyły dyskryminacji w 2015r. nie zgłosiło tego faktu żadnej instytucji. Mimo, że Polacy potrafią rozpoznać przejawy dyskryminacji, to nie mają świadomości, że zabrania jej prawo krajowe i międzynarodowe. Duże znaczenie ma również obawa przed retorsjami spowodowanymi zgłoszeniem przypadku dyskryminacji.

Polacy nie mają zaufania do organów i instytucji publicznych, a także nie wierzą w skuteczność interwencji. Dlatego konieczne jest podjęcie odpowiednich działań w zakresie wzbudzenia zaufania obywateli do instytucji publicznych, a także zwiększenie świadomości prawnej.

W przeciwdziałaniu dyskryminacji kluczowa wydaje się współpraca Rzecznika Praw Obywatelskich i Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, bowiem na  mocy przyjętej w 2010 roku ustawy równościowej do jego kompetencji należy w szczególności: opracowywanie i opiniowanie projektów ustaw w zakresie równego traktowania; przeprowadzanie analiz i ocen rozwiązań prawnych pod kątem respektowania zasady równego traktowania; podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania.

Ponadto w 2016 roku zakończono realizację Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania. Program ten, zgodnie z ustawą, stanowi istotny instrument kształtowania polityki rządu w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. W chwili zakończenia realizacji programu, niezbędne było pilne rozpoczęcie prac nad programem na kolejne lata.


Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska - Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania w Gabinecie Cieni wystosowała w tej sprawie interpelację poselską do Adama Lipińskiego Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. W swoim piśmie poprosiła Pełnomocnika o odpowiedź na pytania:
- Czy Pan Pełnomocnik, widząc nieskuteczność ustawy o równym traktowaniu, podejmie działania pozwalające przeciwdziałać i zwalczać przypadki dyskryminacji, nawet bez inicjatywy konkretnych ofiar?
- Czy Pan Pełnomocnik współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w kwestii upowszechnienia wiedzy na temat przepisów antydyskryminacyjnych?

- Czy Pan Pełnomocnik zaplanował zadania na kolejne lata w ramach Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania? Jakie to będą zadania? Kiedy zostanie przedstawiony program na kolejne lata?


W odpowiedzi na interpelację, Pan Adam Lipiński Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania wyjaśnia, że w dniu 23 maja 2016r. zorganizował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów seminarium, podczas którego oceniono rozwiązania prawne zawarte w ustawie z dnia 3 grudnia 2010r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz przedstawiono stanowiska za, jak i przeciw nowelizacji jej przepisów.

 

Pełnomocnik poinformował, że 11 kwietnia br. odbyło się spotkanie, które koncentrowało się na określeniu obszarów możliwej współpracy pomiędzy Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Pan Lipiński poinformował, że w ramach Zespołu Monitorującego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania w 2016r. przeprowadzono ewaluację wewnętrzną Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016. Dodatkowo w trakcie Ewaluacji członkowie Zespołu Monitorującego przedstawili wstępne propozycje zagadnień i problemów. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaznaczył, że w chwili obecnej trwa analiza zgłoszonych propozycji i dopiero po jej zakończeniu zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem nowej edycji Programu.


W związku z niewyczerpującą odpowiedzią Pana Pełnomocnika, poseł Wielichowska wystosowała kolejną interpelację poselską, w której dopytuje:

- Kiedy odbędą się dalsze dyskusje i analizy w zakresie wdrożenia niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania?

- Kiedy podjęte zostaną konkretne przedsięwzięcia w tej sprawie?

- Kiedy pozna je opinia publiczna?

- Jakie obszary możliwej współpracy między Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania i Rzecznikiem Praw Obywatelskich zostały określone na spotkaniu w kwietniu br.?

- Kiedy zakończy się analiza zagadnień i problemów, jakie powinny znaleźć się w nowej edycji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania?

- Kiedy ruszy nowa edycja tego programu?

 

W odpowiedzi na interpelację poselską pan Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania poinformował, że podczas seminarium oceniono rozwiązania prawne zawarte  w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz przedstawiono stanowiska zarówno za, jak i przeciw nowelizacji jej przepisów.

 

Pan Lipiński zaznaczył, że w chwili obecnej nadal trwają dyskusje oraz analizy dotyczące ww. ustawy.  Poinformował, że analizowane są również propozycje zmian w ustawie przedstawione przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Pan Pełnomocnik poinformował, że ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, która ma charakter wdrożeniowy, analizowana jest w odniesieniu do całości systemu prawnego, zapewniającego możliwość ochrony przed dyskryminacją.


W odniesieniu do spotkania z 11 kwietnia br. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich  oraz Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania, Pan Lipiński poinformował, że wśród obszarów możliwej współpracy wskazano analizę propozycji RPO nowelizacji ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz uczestniczenie RPO w konsultacjach zagadnień do Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania, a następnie samego Programu.


Pan Pełnomocnik poinformował, że obecnie nie jest możliwe określenie terminu przyjęcia Programu z uwagi na konieczność podjęcia prac związanych z dogłębną analizą Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania. Pan Lipiński poinformował również, że przygotowany projekt KPDRT będzie poddany ocenie publicznej podczas konsultacji publicznych.

Telewizja Sudecka

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www. tvsudecka.pl z siedzibą w Bielawie, 58-260, ul. Jana III Sobieskiego 17a, jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe