O CZYM ZDECYDUJĄ RADNI DZIERŻONIOWA?

  • 20.04.2016, 09:30
  • Telewizja Sudecka
O CZYM ZDECYDUJĄ RADNI DZIERŻONIOWA?
Przedsiębiorczość, ochrona środowiska i finanse będą najważniejsze podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej. Dzierżoniowscy radni zadecydują również o rozpoczęciu specjalnego programu skierowanego do seniorów.

Sesję rozpocznie wręczenie odznaczeń kombatanckich i wyróżnienie ucznia Szkoły Podstawowej nr 9. Pierwsze z podejmowanych uchwał dotyczyć będą przyjęcia programów rozwoju przedsiębiorczości, ochrony środowiska i rewitalizacji. Projekty uchwał związane z finansami Dzierżoniowa dotyczą m.in. wprowadzenia do budżetu nowych inwestycji drogowych.

Szczególnym momentem obrad będzie podjęcie uchwały o rozpoczęciu programu „Dzierżoniów przyjazny seniorom”. Umożliwi on wprowadzenie specjalnej karty seniora, uprawniającej do ulg oferowanych przez miasto i lokalne firmy. Będzie ona działać na podobnej zasadzie, jak ciesząca się sporym zainteresowaniem Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny. Projekt uchwały, opracowanej wspólnie z Radą Seniorów, złożył burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

W części sprawozdawczej przedstawione zostaną m.in. informacje o raporcie z monitoringu programu rozwoju społecznego, współpracy z organizacjami pozarządowymi i współpracy z miastami partnerskimi Dzierżoniowa. Szczegóły w porządku obrad i w uzasadnieniach do projektów uchwał. Sesja rozpocznie się 25 kwietnia, w Sali Rycerskiej ratusza, o godzinie 10.00. Serdecznie zapraszamy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie odznaczeń „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”.

3. Wręczenie gratulacji za wybitne osiągnięcia Mateuszowi Suboczowi- uczniowi Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu 20 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (z dn. 21 marca 2016 r.).

6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:

1) projekt nr 126 -w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2016-2020,

2) projekt nr 127 - w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Dzierżoniowa na lata 2016-2020,

3) projekt nr 128 - w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej - aktualizacja planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Dzierżoniowa – SEAP,

4) projekt nr 129 - w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2020,

5) projekt nr 130 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów Programu „Dzierżoniów przyjazny Seniorom",

6) projekt nr 131 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,

7) projekt nr 132 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,

8) projekt nr 133 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na gazowe,

9) projekt nr 134 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza w Dzierżoniowie poprzez wymianę kotłów węglowych na gazowe",

10) projekt nr 135 - w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,

11) projekt nr 136 - w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2016 rok,

12) projekt nr 137 - w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów,

według następującej procedury:

- przedstawienie projektu uchwały i uzasadnienia,

- dyskusja, w tym: opinie Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych, wystąpienie radnych zapisanych na liście mówców i zapytania,

- głosowanie.

7. Przedstawienie raportu z monitoringu Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa za 2015 r.

8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Miejskiej Dzierżoniów za 2015 r.

9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Miastami Partnerskimi za 2015 r.

10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 r.

11. Informacja o planie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości oraz planach zagospodarowania przestrzennego za 2015 r.

12. Przedstawienie sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa za I kwartał 2016 r.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie sesji

 

Telewizja Sudecka

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www. tvsudecka.pl z siedzibą w Bielawie, 58-260, ul. Jana III Sobieskiego 17a, jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe