Polska Jedność Szlachecka

Polska Jedność Szlachecka jest organizacją zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
PJS stawia sobie za cel integrację i reprezentację środowiska szlacheckiego.
https://www.pjspol.com


1,00