ALX Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Warszawa 00-041
Jasna 14/16A

Nacisk kładziony jest na metody programowania, sterowane zdarzeniami, w tym tworzenie i manipulowanie obiektami i używanie narzędzi obiektowych. Po ukończeniu będziesz umieć projektować, kodować, testować i debugować na poziomie początkowym. Po opanowaniu podstaw, przejdziesz do zaawansowanego trybu nauki w kolejnych wyspecjalizowanych obszarach.