Magnadent - Endodonta, leczenie kanałowe

Kraków 30-809
Ks. Piotra Ściegiennego 93 10

Leczymy Państwa zęby, nawet te z nietypową anatomią (bardzo wąskie oraz zakrzywione kanały korzeniowe, dodatkowe kanały, niestandardowe lokacje kanałów), wykonujemy leczenia kanałowe w przypadku wad rozwojowych czy genetycznych zębów (zęby wgłobione, zęby taurodontyczne, hypoplazja zębiny etc.). Specjalizujemy się w pomocy zębom, które standardowo zostałyby zakwalifikowane do usunięcia. Poza mikroskopami operacyjnymi stosujemy do opracowania kanałów korzeniowych narzędzia rotacyjne i recyprokalne z stali marstenicznej sterowane komputerowo.