Inbank Polska Lokaty Kredyty

00-446
Fabryczna 5A

InBank Polska to spółka stanowiąca polski oddział estońskiego banku działającego w europie od wielu lat. Wywodzący się z Estonii Inbank działa w Polsce od niedawna.

InBank Polska to spółka stanowiąca polski oddział estońskiego banku działającego w europie od wielu lat. Wywodzący się z Estonii Inbank działa w Polsce od niedawna. 

Oferta Inbanku nie zawiera całej gamy klasycznych produktów  bankowych. InBank nie prowadzi rachunków rozliczeniowo oszczędnościowych, kont osobistych, oszczędnościowych ani firmowych. W ofercie Inbanku nie znajdziemy również żadnych złożonych produktów inwestycyjnych, kart kredytowych itp. InBank oferuje wyłącznie proste lokaty terminowe oraz kredyty - gotówkowy i samochodowy.

Ze względu na bardzo prostą ofertę banku Inbank nie jest narażony na zagrożenia wynikające z działalności bankowej polegającej na inwestowaniu w ryzykowne instrumenty finansowe, czy udzielaniu kredytów o wysokim ryzyku. InBank nie ponosi również duży kosztów wynikających z utrzymania szeregu oddziałów, placówek, wpłatomatów i bankomatów oraz oczywiście dużej kadry pracowniczej. Dlatego nie jest to bank podobny do typowych innych banków działających w Polsce.

Depozyty - czyli lokat są objęte za zgodą KNF gwarancjami estońskiego bankowego funduszu gwarancyjnego Tagatisfond, który w ramach ustaw lokalnych opartych o dyrektywy Unii Europejskiej gwarantuje wypłatę depozytów zgromadzonych na przykład na lokatach w Inbanku wraz z należnymi odsetkami do kwoty o równowartości 100 tys. euro po przeliczeniu waluty według aktualnego kursu.  Czyli jest to gwarancja analogiczna do tej udzielanej przez polski Bankowy Fundusz Gwarancyjny BFG.

Zarówno zakładanie lokat w InBanku jak i zaciąganie kredytów odbywa się w pełni online. Wniosek o kredyt składamy na stronie internetowej InBanku i czekamy na decyzję w sprawie oceny naszej zdolności kredytowej i  udzielenia kredytu bądź odrzucenia wniosku.

W przypadku lokat również zakładamy jej przez Internet. Wypełniamy formularz na stronie, który jest jednocześnie wnioskiem o założenie lokaty i dostęp do bankowości elektronicznej. Następnie należy wykonać przelew na ustaloną kwotę lokaty ze swojego konta bankowego. Można to zrobić za pomocą klasycznego przelewu bankowego, lub systemu przelewów online Blue Media o ile nasz bank obsługuje takie płatności. Jeżeli nie to pozostaje nam klasyczny przelew. Oczywiście przelew online przyspiesza założenie i aktywację lokaty, ponieważ dochodzi prawie natychmiast.  Lokaty można założyć jako odnawialne lub nieodnawialne. Cały czas w trakcie trwania lokaty można zmienić lokatę z odnawialnej na nieodnawialną lub odwrotnie. Pieniądze z zerwanej lub zakończonej lokaty InBank przelewa w ciągu jednego dnia roboczego na konto klienta w innym banku - musi to być rachunek powiązany, czyli konto z którego zostały wcześniej przelane środki na lokatę. Jeżeli w czasie trwania lokaty klient zmienił bank i swoje konto osobiste, w takim wypadku będzie musiał skontaktować się z infolinią InBanku w celu zmiany rachunku do wypłaty środków z lokaty.

Zerwanie lokaty przed terminem skutkuje utratą wszystkich naliczonych odsetek. Lokaty InBank dostępne są dla różnych okresów z różnym oprocentowaniem. Parametry lokaty wybieramy w czasie składania wniosku o założenie lokaty. Oprocentowanie lokat w Inbanku jest stałe, a jego wysokość uzależniona jest od okresu na jaki zakładana jest dana lokata. Im dłuższy okres na jaki zakładana jest lokata tym wyższe oprocentowanie.

 

AS Inbank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Riverside Park

ul. Fabryczna 5A

00-446 Warszawa

tel. 801 805 805

 

 

 

 

Zobacz też:

TCU Ubezpeiczenia

Antyhaczyk o lokatach InBanku

EFL Leasing Samochodowy

Lokaty InBank. Czy są bezpiecznie?

Vivus Pożyczki Online

Bank Citi Handlowy SA


Zdjęcia (1)