Stoye Michał Ścibior

Suchy Las 62-002
Akacjowa 4A

Intensywny rozwój gospodarczy, wzrost zamożności i potrzeba mobilności powodują, że wciąż rośnie liczba samochodów. Wzrost ten jest szczególnie odczuwalny w miastach. Infrastruktura drogowa projektowana pod niższy poziom ruchu staje się mniej bezpieczna. Firma Stoye zajmuje się budową oraz montażem inteligentnych przejść dla pieszych, by podnieść poziom bezpieczeństwa pieszych na drogach. Bierzemy również udział w tworzeniu projektów w branży Inteligentnych Systemów Transportowych, a wszystko dlatego, że naszym priorytetem jest bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego.


Stoye Michał Ścibior