Krzysztof Ścibich Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Bydgoszcz 85-129
Poznańska 19 5A

Krzysztof Ścibich jako komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy prowadzi nowoczesną kancelarię komorniczą. Wszyscy wierzyciele mogą przeglądać swoje sprawy online, zakładając konto na stronie internetowej kancelarii. Jedną z dostępnych usług jest e - cepik, czyli szybkie i bezpłatne ustalenia posiadanych przez dłużnika pojazdów. Ognivo pozwala ustalić prowadzone dla dłużnika rachunki bankowe. EKW polega na wyszukiwaniu nieruchomości dłużnika na terenie całej Polski. E - ZUS wyszukuje informacje o źródłach dochodu dłużnika oraz jego aktualnym zamieszkaniu. Wierzyciele mogą również korzystać z e - pesel, czyli informacji o danych osobowych dłużnika.


Krzysztof Ścibich Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy