Czwartek, 24.10.2019

Ecoclima - ochrona środowiska, audyty, pozwolenia, raporty

Dobczyn 05-205
Mazowiecka 57

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest krótkim dokumentem zawierającym zarys podstawowych danych o planowanym przedsięwzięciu, jaki należy przedłożyć do organu w przypadku chęci realizacji inwestycji znacząco oddziałującej na środowisko. Tego typu dokument mogą stworzyć doświadczeni pracownicy firmy Ecoclima, zajmującej się konsultingiem środowiskowym. Każda przygotowana karta będzie zawierała dane o: rodzaju, skali i lokalizacji inwestycji, jej powierzchni, rodzaju zastosowanej technologii, ewentualnych wariantach, ilości wody, surowców i innych materiałów przeznaczonych dla inwestycji, rozwiązaniach mających na celu ochronę środowiska, substancjach i energii wprowadzanej do środowiska.


Ecoclima - ochrona środowiska, audyty, pozwolenia, raporty