Czwartek, 24.10.2019

AFG Broker ubezpieczeniowy - doradztwo ubezpieczeniowe

Warszawa 02-460
Gottlieba Daimlera 2

AFG Broker zatrudnia profesjonalnych brokerów ubezpieczeniowych. Ich zadaniem jest pełnienie roli pośrednika pomiędzy klientem a firmą ubezpieczeniową. Brokerzy są również bezpiecznymi doradcami, ze względu na to, że bardzo dobrze znają branżę ubezpieczeniową i stosowane w niej procedury. Rzetelne porady pomagają klientom zrozumieć ważne kwestie i zawiłe terminy. Analiza i ocena indywidualnego ryzyka wystosowane przez brokerów AFG Broker pozwalają dobrać kompleksowe rozwiązania do potrzeb klienta. Brokerzy wspierają klienta w kontakcie z Towarzystwami Ubezpieczeń, reprezentując jego interesy i zmniejszając ryzyko kosztów. Posiadanie kwalifikacji nadanych przez Komisję Nadzoru Finansowego umożliwia perfekcyjne wypełnianie obowiązków przez brokerów.


AFG Broker ubezpieczeniowy - doradztwo ubezpieczeniowe