24Fibaro

Dzierżoniów 58-200
Główna 60D

„Inteligentny budynek” – pojęcie to ewoluowało na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, pomału zmieniając swoje znaczenie, a właściwie rozszerzając je. The City Place Building w stolicy amerykańskiego stanu Connecticut, Hartford, ukończony w roku 1983, był pierwszym na świecie budynkiem reklamowanym jako inteligentny. Został on tak zdefiniowany jedynie ze względu na fakt posiadania systemu zarządzania oraz wysoką jakość techniczną. Jednak dla użytkownika bardziej istotny jest poziom funkcjonalności, bezpieczeństwo, komfort czy efektywność, a nie sam sposób działania poszczególnych komponentów. Z tego powodu wiele instytucji i organizacji zaproponowało inne definicje.

P. Robathan w 1989 roku określił inteligentny budynek jako maksymalizujący wydajność oraz pomagający właścicielom i użytkownikom realizować zamierzone cele jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo, komfort oraz minimalizując koszty eksploatacji. Cechować go także powinna długoterminowa zdolność adaptacyjna.
Definicja inteligentnego budynku zaproponowana przez European Intelligent Building Group jest bardzo zbliżona do przytoczonej powyżej, jednak skupia się ona bardziej na działalności różnych instytucji, pomija użytkowników indywidualnych. Zgodnie z jej treścią, inteligentny budynek tworzy środowisko, które sprzyja organizacjom osiągać ich biznesowe cele przy jak najmniejszych kosztach eksploatacji.

Intelligent Building Institute z Waszyngtonu określa, że poprzez optymalizację podstawowych elementów: struktur, systemów, zarządzania, usług, inteligentny budynek tworzy efektywne i ekonomiczne środowisko.
Biorąc pod uwagę powyższe definicje oraz wymagania i oczekiwania obecnych użytkowników, budynkiem inteligentnym może być zarówno obiekt biurowy, szpital, budynek przemysłowy, handlowy jak i dom czy blok mieszkalny. Musi on maksymalizować wydajność, jednocześnie minimalizując koszty eksploatacji oraz zapewniać komfort i bezpieczeństwo. Powinien on także umieć sam dostosowywać się do panujących warunków.

Inteligentny dom - 24Fibaro.pl.