Europe Direct - Punkt Informacji Europejskiej

Szczecin 71-414
Pl. Kilińskiego 3 wejście A, pokój 251

Europe Direct Szczecin, to sieć informacyjna dotycząca Unii Europejskiej, zarządzana przez Komisję Europejską. Jej celem jest rozpowszechnianie informacji o Unii Europejskiej.
Europe Direct Szczecin realizuje zadania:

  • organizacja i udział w wydarzeniach promujący Unię Europejską
  • wydawanie biuletynu europejskiego
  • udzielanie informacji dot. funduszy europejskich
  • rozpowszechnianie programu Erasmus
  • udostępnianie publikacji o tematyce europejskiej
  • prowadzenie lekcji o Unii Europejskiej i Europie