ins2outs - łatwe wdrażanie ISO

Wrocław 51-116
ul. Wołowska 18

Prowadzenie dużej organizacji to nie tylko trudne zadanie, ale także gama skomplikowanych procesów, które wzajemnie się uzupełniają. Aby łatwiej nimi zarządzać, warto wykorzystać oprogramowanie, które jest w stanie kontrolować procesy, wysyłać monity oraz pomagać w zarządzaniu normami, kadrą i jej rolami czy czuwać nad postępem w zróżnicowanych pracach. Takim narzędziem jest ins2outs – platforma w chmurze, która wspiera organizacje stawiające na rozwój poprzez pozyskiwanie certyfikatów ISO. Ins2outs pozwala wspierać wszelkie wewnętrzne systemy zarządzania, spełniając jednocześnie wszystkie normy RODO oraz gwarantując bezpieczeństwo przepływu danych. Ins2outs pozwala między innymi na pokonanie barier regulacyjnych, wprowadzenie certyfikowanych systemów zarządzania, doskonale know-how całej organizacji czy poprawę mechanizmów, które stanowią fundament w danym biznesie. Ins2outs oferuje gotowe zestawy wiedzy dla trzech dwóch ISO: 27001 oraz 13485. Oferuje również zestaw wiedzy dla RODO. Jeżeli jesteście zainteresowani testami ins2outs w swojej organizacji, wykorzystajcie formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://ins2outs.com/pl/cennik/. Warto sprawdzić także wszystkie możliwości platformy, które w szczegółach opisane zostały pod adresem https://ins2outs.com/pl/funkcje/.

ins2outs - łatwe wdrażanie ISO