Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

OGŁOSZENIE Nr 11/2022 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:
OGŁOSZENIE Nr 11/2022 O PRZETARGU

 

Lp.

 

Nr działki 
KW

opis i położenie 

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie 
w planie lub studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

1

535/2

KW działki 

SW1D/00032928/6

Położenie:

Gmina Pieszyce, wieś Piskorzów, budynek nr 51

obręb Piskorzów 

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 7, położony na I piętrze o pow. użytkowej 72,02 m2,  udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 10,15%. Stan techniczny lokalu niski.

 

1257

(udział 10,15%- 127,59 m2)

w.MS.1– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna średniej intensywności(1)

110.000,- zł

 

11.000,-

  1. Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 930 w Urzędzie Miasta i Gminy  w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 

                       Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

 

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  15 czerwca 2022 r.

 

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami 
i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

 

Pieszyce, 16 maja 2022 r. 

 

 

 


Reklama
Reklama