×
Czwartek, 18.10.2018, imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza

Wycena Nieruchomości - Lublin

Lublin

Wycena nieruchomości:


 

  • dla potrzeb zabezpieczenia kredytu bankowego lub celów pochodnych

  • dla potrzeb sprzedaży

  • dla potrzeb podatkowych np. przy nabyciu nieodpłatnym w drodze spadku lub darowizny i inne

  • dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za pozostawione poza granicami kraju mienie (Wycena Mienia Zabużańskiego)
  • dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej

  • dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  • dla potrzeb ustalenia lub aktualizacji opłat za trwały zarząd

  • dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste

  • dla potrzeb amortyzacji podatkowej

  • dla potrzeb wykupu i wywłaszczeń przy realizacji inwestycji celów publicznych


 

Wycena maszyn i urządzeń

 

Oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie wyceny nieruchomości oraz maszyn i urządzeń, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, projektów inwestycyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz innych składników mieszczących się w zakresie naszych uprawnień na terenie całego kraju. Wykonujemy wyceny dla wszystkich przewidzianych prawem celów. Naszym klientom gwarantujemy wysoką jakość obsługi.

Wycena Nieruchomości - Lublin